YUNUS EMRE

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

YUNUS EMRE 1249-1322)
*Eskişehir’de doğup öldüğü söylenir.
*Dini tasavvufi halk şiiri şairidir. Mutasavvıf bir şairdir.
* Mederese  öğrenimi görmüş, felsefe, tefsir, vb. bilgilerle donanmış; Yunan ve Doğu mitolojisini iyi kavramıştır.
*Mevlana Celaleddin RumiYnin yapıtlarını okumuştır.
*Halkın yaşamını, istemlerini, tasavvuf düşüncesini, halıkın anlayabileceği bir dille şiirleştirmiştir.
*Şiirleri tasavvuf düşüncesinin özüyle oluşmuştur.
*İnsan sevgisi çok yüksektir.
*Şiirlerini hece ölçüsü ve dörtlüklerle kurmuştur. (genellikle)
*Hayatı efsanelerle örülmüştür.
*Dili sadedir. Halk dilinin deyiş özellikleri görülür. Söyleyişinde yalınlık, içtenlik, doğallık görülür.
*Allah inancını ve insan sevgisini işler.
*Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır.Lirik bir şairdir.
*Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.
*İşlediği konular yönüyle evrenseldir.
Eserleri:Divan,  Risaletün Nushiye (Mesnevi)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRKÇEDE HAYVAN İSİMLERİ