Yusuf Akçura

7 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AKÇURA, Yusuf (1879-1935)
Türk siyaset adamı ve tarihçi. Kazan’da doğmuş, küçükken babasını kaybetmiş, İstanbul‘a annesi tarafından getirilmiş ve 1896’da Harbiyeyi bitirerek, erkan-ı harp (kurmay) sınıfına ayrılmıştır. Jön Türkler hareketine katıldığı için, askerlikten çıkarılarak Trablusgarp‘a sürülmüştür. Fakat oradan kaçıp Paris’e gitmiş, orada Siyasal Bilgiler Okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra Rusya’ya dönerek gazetecilik ve öğretmenlik yapmıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul‘a gelmiş, Harp Akademisi ile Darülfünun (üniversite) siyasî tarih hocalığına tayin edilmiştir. Daha sonra Türk Yurdu dergisini çıkararak; Türkçülük akımını desteklemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin kuruluşundan sonra Anadolu’ya geçerek görev almış, 1923′te İstanbul mebusluğuna seçilmiştir. 1925’de açılan “Ankara Adliye Hukuk Mektebi”nde siyasi tarih hocalığına tayin edilen Akçura, 1931’de Atatürk’ün Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurmakla görevlendirdiği kişiler arasında yer almış ve 1932’de bu cemiyetin başkanlığına seçilmiştir. 1933’te İstanbul Üniversitesi’nin ıslahatında siyasi tarih profesörlüğüne getirilmiş, Kars mebusu iken ölmüştür. Akçura‘nın tarihe ait bir çok basılmış eserleri vardır.

Eserleri :
Ulum ve Tarih (Bilimler ve Tarih)
3 Haziran Vak’a-i Müessifesi
Üç Tarz-ı Siyaset
Mevkufiyet Hatıraları
Rusya’daki Türk-Tatar Müslümanların Şimdiki Vaziyeti ve Emelleri
Şark Meselesine Ait Notlar
Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikir Cereyanları
Türk Yıllığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri
Ta Kendim yahut Defter-i Amalim.

Yusuf Akçura

Yusuf Akçura

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinin Yapı ve Ahenk Yönü