Ziya Paşa

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ziya Paşa (1829-1880)
Ziya Paşa, 1829'da istanbul'da doğdu. 1856 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından saraya Mabeyn-i Hümayun kâtibi olarak alındı.

Klasik şiir geleneğini sürdüren Encümen-i Şuarâ'ya (Leskofçalı Galip, Lebip, Osman Şems, Hersekli Arif Hikmet gibi şairlerin ' oluşturduğu edebî topluluk) girerek şiir ve edebiyat sohbetlerine katıldı. 1862 yılından itibaren çeşitli yerlerde mutasarrıflıkta bulundu. Namık Kemal'le beraber yurt dışına kaçarak hükümet aleyhinde yazılar ve şiirler yayımladı. Londra'da Hürriyet gazetesini çıkardı. Avrupa'da beş yıl kadar kaldıktan sonra 1871 yılı sonlarında istanbul'a geldi.

Tanzimat edebiyatının belli başlı özelliklerini sanatında toplayan Ziya Paşa, aynı zamanda klasik Türk şiirinin de son büyük temsilcilerinden biri sayılmıştır. Terkib-i bent ve terci-i bendiyle ünlü olan Ziya Paşa'nın na't, münacaat, kaside, mersiye ve gazelleri; teknik, duyuş ve düşünüş yönünden eskiye bağlıdır, fakat fikir yönüyle batılı bir nitelik taşır.

Şiirlerinin hepsinde şekil ve dil bakımından eskiye bağlı kalmakla beraber içerik bakımından yenilikçi oldu. Devrinin siyasi ve sosyal olaylarını, politikacıların kötü tutumlarını, sosyal ahlakın düşkünlüğünü kuvvetli bir hiciv unsuru ile şiirlerinde işledi.

Eserleri:
Şiirleri: Eş'ar-ı Ziya.

Yergi: Zafermâme (Nazım – nesir karışık).

Nesirleri: Rü'ya, Defter-i A'mal Mukaddimesi.

Tercüme eserleri: Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Tartuffe.

Antoloji: Harabat.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Servet-i Fünun Romanın Olay