1.Dönem ,Türk Edebiyatı 11,1.Yazılısı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.Dönem ,Türk Edebiyatı 11,1.Yazılısı
 
Ne yar-ı can imişsin ah ey ümmid-i istikbal                   Kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye’s ü mihnetten            Uyan ey yareli şir-i jiyan bu hab-ı gafletten
   (Kilab-ı zulüm:Zulüm köpekleri, şir-i jiyan:kükreyen aslan)                                                                                                                            Namık Kemal
1)Yukarıdaki beyitlerden yola çıkarak,Hürriyet kasidesi ile klasik kasideyi yapı özellikleri yönüyle karşılaştırınız.

2)Yukarıdaki şiirin ikinci beyitini açıklayınız.

3)İkinci beyitteki söz sanatını bularak ,açıklayınız.(Nida dışında)

4)Sergüzeşt romanındaki romantizm akımının etkilerini açıklayınız.

5)Divan edebiyatı öğretici metinleriyle ,Tanzimat dönemi öğretici metinlerini dört yönüyle karşılaştırınız.

6)Aşağıdaki şiiri temasını ve şairini de dikkate alarak   yazıldığı dönemin sanat anlayışına uygunluğu açısından değerlendiriniz.
Eyvah! Ne yer ne yar kaldı,
Gönlüm dolu ah u zar kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede, gelip ezelden.
Ben gittim, o haksar kaldı
Bir guşede tarumar kaldı.               (Abdülhak Hamit Tarhan)
7)Aşağıdaki ifadeleri doğruluk yanlışlık açısından değerlendiriniz.
a)Namık Kemal Harabat adlı eserinde Ziya Paşa’yı eleştirmiştir.( )
b)Muallim Naci ile Recaizade Ekrem ölçü konusunda tartışmışlardır.
c)Makber,Ölü,Sahra  tiyatro oyunları okunmak üzere yazılmışlardır.( )
d)Noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçı Şinasi’dir.( )
e)Tanzimat Fermanı 2. Abdülhamit dönemi’nde ilan edilmiştir.(  )
8)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz:
a)Yenileşme Hareketi Osmanlı Devleti’nde ……….yüzyılda başlamıştır.
b)Edebi metin……….., …………….ve ………………şartlardan yaralanır.
c)İlk yarı-resmi gazete ……………………’tir.
d)………………. adlı yazar Yol Ayrımı eserinde çok partili hayata geçişi anlatır.
9) Türk edebiyatında ilk tarihi roman,ilk batılı anlamdaki tiyatro, ilk özel gazete, ilk köy romanı, ilk  çeviri şiir kimlere aittir?

10)Tanzimat edebiyatı şiirinde görülen yenilikler nelerdir?

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT EDEBİYATI