10. SINIFLAR TURK EDEBİYATI 3. YAZILI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

10. SINIFLAR TURK EDEBİYATI 3. YAZILI

1.   Dede Korkut Hikayeleri’nde işlenen konular genel olarak hangileridir?

2.   Aşağıdaki metnin şekil özelliklerini( ölçü, kafiye, nazım birimi ) gösteriniz
“Düşinde çünki gördi ol yüzi şah      Figan idüben uykudan uyandı
  Be sad dil aşık olup eyledi ah      Nitekim lale kan yaşa boyandı”

3.   Yukarıdaki metinden hareketle şiirin zihniyeti hakkında bilgi veriniz

4.   Yukarıdaki metnin türünü tespit edip tür hakkında bilgi veriniz

5.   Aşağıdaki şiirde geçen edebi sanatlardan iki tanesini bulup açıklayınız

                      Güler düşmen benüm agladuguma      Delüptür cigerümü gamzen oku
                      Acep şol kafirin imanı yok mı         Ara yürekte gör peykanı yok mı

                       
6.    “Açıl bağın gül ü nesrini ol ruhsarı görsinler
         Salın serv ü sanavber şive-i reftarını görsünler”
                            Metinde geçen mazmunları bulup açıklayınız
                           
7.   Aşağıdaki tasavvufi terimlerin karşılıklarını yazınız
 Şarap, Saki,  Bekabillah, İnsan-ı kamil,  Aşık,

8.   Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
•   Arapçada ……………………..kahraman anlamına gelir.
•   Cemşid ü Hurşid, İranlı şair ……………………….tarafından yazıya geçirilmiştir.
•   İlk mutasavvıf  ……………………………………….dir.
•   Risaletü’n Nushiyye, …………………………….tarafından yazılmıştır.
•   İlahinin Bektaşi tarikatındaki karşılığına ……………………….. denir.

9.   Jan Valjean ve eski düşmanı Jvert’le uzun bir aradan sonra nerede ve nasıl karşılaşırlar? Bu olay Jvert’in kişiliğini nasıl etkiler? Sonunda ne olur?

10.   Anadolu insanının Türk aydınına bakışını Yaban romanından hareketle yazınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinin Yapı ve Ahenk Yönü