11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

a Otobüsteydim bugün. Bir adam bindi. Sarımsak yemiş, yanımda durmadı benden uzağa gitti, gene de duyuluyordu ağzının kokusu. Burnumu tıkadım. Ben zaten inecektim ama gideceğim yere varmamış olsam da inerdim. Çekilir şey değildi o koku. Nasıl yaparlar bunu?

b  İyice hatırımdadır ki henüz Tuhfe’yi bitirmemiştim, bir gece lala ile beraber karşılıklı oturup el değirmeni ile bulgur çekiyorduk. Değirmeni çevirirken sıra bana geldi. Ben çevirmekle uğraşırken gördüm ki lala gözlerinden yaş döküp durmadan ağlıyor. Nedenini sordum?

c) Amasya Kalesi çok yüksektir.Tepesindeki dünyayı gören burçları, kuleleri daima bulutlar içinde kaybolmuş  görünür. Hava açıkken öğle olunca kale içindeki cami minareleri, ev damları gözükür bir iç kaledir. Çepeçevre büyüklüğü 9060 adımdır. Beşgen şeklindedir.

SORULAR
1.   Yukarıda verilen metinlerin türlerini yazınız?
2.          “Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç, çadırın önünde yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı, ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının sapı, şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında bir canlı  gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli, küçük fakat kendinden emin hareketler çiziyordu.”
        Paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
3.   Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.
       …………………….. “Seyahatname” adlı 10 ciltlik eseriyle gezi türünün en önemli örneklerinden birini ortaya koymuştur.
Eskiden tercüme-i hal olarak adlandırılan yazı türü …………………………..dir.
Piri Reisin yazdığı …………………………..adlı eseri mükemmel bir Akdeniz seyahatnamesi sayılır.
        4.   “Süzüyor ufukta bir kızıl yeri
                İçi karanlıkla dolu gözleri
                Alnında akşamın ince kederi
               Sessizliğin sırrı dudaklarında” şiirdeki ses olaylarını gösteriniz?
       5.  Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarını düzeltiniz?
            a) Bu tür ameliyatlarda ölüm şansı daha azdır.
            b) Takımın, boyu en kısa oyuncusu bendim.
            c) Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır.
    d) Herkes ondan nefret ediyor, yüzünü görmek istemiyordu
            e) Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok.
6.   Aşağıdaki terimleri açıklayınız.
tezkire:
biyografik roman:
musahabe:
7 Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
a) Avrupa Mektupları    ) Abdülhak Şinasi Hisar
b) Mecalisün-Nefais      ) Cenap Şahabettin
c) Saray ve Ötesi         ) Halit Ziya Uşaklıgil
d) Türk’ün Ateşle İmtihanı )  Ali Şir Nevai
e) Boğaziçi Yalıları            ) Halide Edip Adıvar

8.     Aşağıdaki cümlelerde bulunan yazım yanlışlarını düzeltiniz?
              a)  Bir de baktımki ağabeyim karşım da duruyor.
                    …………………………………………………
               b)  Can korkusu gezmez ovamız da dağımızda.
                     ………………………………………………
               c)  Şu sırtı  da aştıkmı, köye vardık demektir.
                    ……………………………………………
               d)  Kümeste ki tavuk dağdaki tavşandan iyidir.
                     …………………………………………….

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
    A) Anılarda yazar, kendi yaşamıyla birlikte devrinden ve çevresinden de söz eder.
    B)  Gezi yazılarında, gezip gördüğü yerlerde yazarın ilgisini çeken yönler konu edilir.
    C)  Biyografilerde bir kişi bütün yönleriyle anlatılır.
    D)  Edebi mektuplar dergi veya gazetelerde yayımlanmak amacıyla kaleme alınır.
    E)  Ele alınan konuda okuyucu, mutlaka ikna edilmelidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GÜZEL ADLANDIRMA