11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. YAZILI SINAVI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. YAZILI SINAVI
Adı, soyadı:                                                                                                                                                         18.12.2007
Şube, nu. :

SORULAR
1- Aşağıdaki cümlede boş bırakıla yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 p.)
     Servetifünun Dönemi öğretici metinleri; …………………, ……………………, ……………………… türlerinde yoğunlaşmıştır ve bunlar, dönemin dergilerinde yayımlanmıştır.
     Servetifünun Edebiyat adını ……………………………………………………den almıştır.
     Servetifünun Dönemi ……………………………………………………….olarak da adlandırılır.
     Tanzimat Dönemi Edebiyatı ………… – ………. tarihlerini kapsar.
     Şair Evlenmesi …………………………………………. geleneğinden izler taşımakla beraber ……………………
Türk tiyatrosu geleneğinin ilk eseri olarak kabul edilir.
     Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanında kullanılan ……………………………………bakış açısı yazarın olayları istediği gibi yönlendirmesine imkan vermiştir. 
     Tanzimat Dönemi tiyatrosunda Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa gibi yazarlar eserlerinde ………………………….
………………… amacını güderler.

2- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 p.)
     Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde sosyal, siyasi konular; Servetifünun Dönemi öğretici metinlerinde ise bireysel ve edebi konular işlenmiştir. (   )
      Servetifünun Döneminde edebi tenkit daha çok kendilerine yapılan eleştirilere cevap verme ve Servetifünun Edebiyatının tanıtılması yönlerinde yoğunlaşır. (    )
      Servetifünun Dönemi öğretici metinlerinde dil, konuşma diline yaklaşmıştır. (    )
      Servetifünun sanatçıları “Sanat sanat içindir.” anlayışını benimsemişlerdir. (    )
      Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında yeniyi savunanlar Muallim Naci etrafında toplanmışlardır. (    )
      Batı’daki Rönesans hareketi ile bizdeki Tanzimat hareketi arasında sıkı bir bağ vardır. (    )
      Tanzimat Döneminde tiyatro eserleri manzum ve mensur olarak yazılmıştır. (    )
      Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde genellikle açıklama ve tartışma gibi anlatım türleri kullanılır. (    )
      Roman, çeviriler yoluyla edebiyatımıza girmiş bir edebi türdür. (    )
      Tiyatro türü Tanzimat Dönemi Edebiyatıyla birlikte edebiyatımıza giren bir türdür. (    )

3- Tanzimat Döneminde gazetenin, Servetifünun Döneminde ise derginin ön planda olmasının nedeni nedir? (10 p.)

4- Servetifünun Dönemi öğretici metinlerinin Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinden farklı yönlerini ( yapı, tema, dil ve anlatım özellikleri)  belirtiniz. (10 p.)

5- Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi edebiyatçılarının özelliklerinden biri değildir? (5 p.)
    A) Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanmaları
    B) Fransızca başta olmak üzere Batı dillerini bilmeleri
    C) Edebi yazı ve etkinliklerini Tevfik Fikret’in başkanlığında gerçekleştirmeleri
    D) Muallim Naci’nin teşvikleriyle eserlerini yazmaları
    E) Estetik zevki ön plana çıkarmaları

6- Servetifünun Edebiyatında Servet-i Fünûn dergisinin nasıl bir etkisinin olduğunu belirtiniz. (10 p.)

7- Servetifünun Edebiyatı Dönemi edebiyatçılarının, eserlerinde dönemin siyasi ve sosyal problemlerini niçin ele almadığını açıklayınız. (10 p.)

8- Hacivat-Karagöz, Meddah gibi halk tiyatrosu örnekleri ile Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren modern tiyatro arasındaki farklılıklar nelerdir? (10 p.)

9- Zavallı Çocuk adlı metnin olay örgüsünü belirleyiniz. (10 p.)

10- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (15 p.)
       Eser                                                             Yazar                          Türü                                                  Tema
Felâtun Bey ile Râkım Efendi
Şair Evlenmesi
Kırk Yıl
Biraz Daha Hakikat
On Birinci Mektup

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
YUNUS EMRE