12. Sınıf, Türk Edebiyatı Dersi I. Dönem II. Yazılısı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

12. Sınıf, Türk Edebiyatı Dersi I. Dönem II. Yazılısı

ZAFER TÜRKÜSÜ
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!
Diriler şerefli, ölüler şanlı.
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
               Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
           
FAHRİYE ABLA
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.
Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla
Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye Abla!
…         Ahmet Muhip DIRANAS

ŞİİR
Ve güneş yasak
Duvarlar vardır
Ve korkunçtur yalnızlığı ranzaların
Sen yatağında yanüstü düşmüşsün
Dudaklarında dost cıgaran
Kaysılar belki bu gece çiçek açacaktır
Çalmış kışlaların yat boruları
Kalmışsın en güzel kavgaların haricinde
Kalbin, Zonguldak'ta çökmüş bir kuyu
Kafan, sokak çarpışmasıdır Çin'de..
                                    Ahmed ARİF

1.   Yandaki şiirlerin Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir Geleneklerinden hangilerine ait olabileceklerini sebepleriyle açıklayınız. (20 p.)
2.   Birinci şiirdeki söz sanatlarını bulunuz. (15 p.)
3.   İkinci şiirin ritim ve ahenk özelliklerini bulunuz. (15 p.)
4.   Nazım Hikmet’in: “Şiir kafiyeli de kafiyesiz de, vezinli de vezinsiz de, bol resimli, hiç resimsiz de, bağırarak da fısıldayarak da yazı-labilir, yeter ki yazılacak şey olsun… Şahsen kendimse, şekli öyle-sine öze uydurmak istiyorum ki, şekil, özü bir kat daha belirtsin, ama kendisi, yani şekil belli olmasın.” sözlerinden  yola çıkarak onun şiir anlayışını açıklayınız. (15 p.)
5.   Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin yapı, tema, tür, dil ve anlatım özelliklerini açıklayınız.  (15 p.)
6.   Aşağıdaki tanımlamalara karşılık gelen ifadeleri yazınız. (20 p.)
   Necip Fazıl’ın 1934’te karşılaştığı, hayatında bir dönüm noktası oluşturan Beyoğlu Ağa Camii vaizi:
   Nazım Hikmet’in şiirlerinden etkilendiği, Rus fütürist şâir:

   1936’da Necip Fazıl’ın 17 sayı çıkardığı haftalık sanat dergisi:

   1936’da 21 sayı çıkan “Kültür Haftası” dergisinin kurucusu:

   “Hababam Sınıfı”nın senaristi, toplumcu şâir:
   1909’da Sinop’da doğup hayatının kalan kısmını Ankara’da geçiren, bireysel duygu ve özlemleri dile getiren, “Gölgeler, Çıkmaz, O Böyle İstemezdi” adlı oyunların yazarı, şiirleri “Şi-irler” adı altında kitaplaşmış Cumhuriyet Dönemi şâiri:

   Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirinde adı geçen, 35’i ömrün yarısı olarak gören ünlü İtalyan şâir:
   1910-1912 yılları arasında Selanik’te çıkan, Millî Edebiyatın başlangıcı sayılan “Yeni Lisan” hareketini başlatan edebî dergi:

   Yahya Kemal’in “Artık demir almak günü gelmişse zaman-dan..” diye başlayan, ölüm temalı ünlü şiiri:

   Serbest nazımda anlamın, şiir okunurken ortaya çıkmasını sağ-layan ahenk unsurları:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.