6. sınıf türkçe paragraf alıştırmaları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.   Bilmeliyiz ki özgün sanat yapıtları, zihinle gönlün içtenlikle kucaklaşmasıyla ortaya çıkar. Sanatçı için söz konusu olan bu durum, okur için de geçerlidir. Bir sanat yapıtını okuyup kavramak için de kafa ile yüreğin birlikte kullanılması gerekir.
Parçada vurgulanmak istenen düşünceyi aşağıdakilerden hangisi bütünüyle içerir?

A)   Her sanat yapıtı, kendine özgü bir süreçte ortaya çıkar.
B)   Sanat ürünlerinin tadına varmak isteyenler, sanatçıyı yakından tanımalıdır.
C)   Sanatçının sanat hakkındaki tutumuyla okurunki birbirine benzer, birbirini tamamlar.
D)   Sanat yapıtlarını anlamak için, akııla yürek arasında köprü kurmak gerekir.

2. Evden çıkarken kapıyı örter, hatta kilitlerdi. Biraz sonra döner kapıya bakardı. Gerçekten kilitledim mi, diye. Elindeki çantada defter, kitap ve gerekli tüm evrak tamamdır; ama o tekrar kontrol ederdi. Ya eksikse?
Böyle düşünen bir kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?     

A) Aceleci    C) Şüpheci  B) Çekingen D) Tedirgin

22.   Lokomotiften yayılan o yanık kokusu gibi yoğun duman, kalabalığı sarmıştı. Ayaklarının dibinde her renkten kediler koşuşuyordu gar görevlisinin. Haykırışlar, gülüşler, sandık takırtıları, gürültüler arasında kimi insanlar birbirlerine selam vermekteydiler.
Bu paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir?
 

23.   (1) Veysel, kişinin, sevdiğine duyduğu aşk ile değer kazanacağını anlatıyor. (2) Veysel bu aşkın, dertlerine derman olacağını düşünüyor. (3) Bu nedenle gönlünün bütün zenginliklerini sevgiliye açıyor. (4) Veysel kaderci bir yaklaşımla şiirlerini yazmıştır. (5) Aşk, ayrılık, çekilen acılar ve yalnızlık temalarını işlemiştir. (6) O, arkadaşlık ilişkisinde dostluğun ve kardeşliğin önemini anlatır.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler, iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

24.   (1) ikinci Dünya Savaşı bittiği için, Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlıklar başladı. (2) Yarın diye bir şeyolursa, onun da çaresi bulunur. (3) Yarına güven diye ortada bir şey kalmadı. (4) Yarının ne olacağı kestirilemeyince, gününü gün etmek ilke oldu. (5) Bu kuşak için yarının herhangi bir anlamı artık kalmamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

 
                     

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BİR ANLATI NASIL SONA ERDİRİLİR?