8. Sınıflar için SBSye Hazırlık Paragraf Soruları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.   (1) Gönül sevmekle yorulmaz, yeni dostluklar kurmamız asla yüreğimizi eskitip yıpratmaz. (2) Hayat durağanlığı sevmediği için sürekli yeniliklerin ve değişikliklerin eşiğini aşındırır. (3) Sözgelimi bir insanı, çiçeği, hayvanı sevmemiz içimizi genişletir. (4) Eski dostluklarımızı, eski sevgilerimizi yitireceğimiz endişesi, tamamen yersiz ve yanlıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, parçanın ana düşüncesini belirtmeye en uygundur?

A)1         B)2         C)3       D)4

2.   Her insan doğar, büyür ve ölür, bir süre hatırlanır; ama sonra unutulur. Eğer bir insan, adının ölümsüzleşmesini istiyorsa arkasında eser bırakmalıdır. Bırakmalıdır ki herkes eserini gördükçe "Büyük adamdı!" diyebilsin. Ama "adım ölümsüzleşsin" diye herkes gelişigüzel eser bırakamaz. Kişi ölünce arkasında öyle bir eser bırakmaııdır ki, kendi bedeni çürüyüp toprak olsa, bedeninden tek bir iz kalmasa bile, o eser yaşamalıdır.
Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kişi ölümsüzleşmek istiyorsa kalıcı eserler bırakmaııdır.
B)   Her eser kişinin adının ölümsüzleşmesi için yeterli olmayabilir.
C)   Herkes kalıcı eser bırakamaz.
D)   Kalıcı eser bırakmak usta sanatçıların işidir.

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bir paragrafın başlangıç cümlesi olamaz?
A)   Dil, duygu ve düşüncelerimizi anlatmada en önemli araçtır.
B)   Gördüğümüz eğitim ve öğretim, kişiliğimizi ister istemez etkiler.
C)   Deyimlerin anlatımı zenginleştirdiğini böylece görmüş olduk.
D)   Sözcüklerin bazıları, birden fazla anlam taşıyabilir.

4. .   Dar patika ansızın büyük, siyah bir gölün kıyısına açılmıştı. Karşı yakadaki yüksek bir dağın tepesinde, yıldızlı göğün altında, ışıklı pencereleri, bir sürü kulesiyle dev bir şato vardı. Şatoyla karşılaşan herkesin gözleri faltaşı gibi açılmıştı.
Bu paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tartışma    C) Betimleme   B) Açıklama    D) Öyküleme

5.   Beğendiğimiz, değer verdiğimiz bir sanat yapıtını başkalarının da sevmesini isteriz. Böylece, aynı yapıtları sevenler arasında bir gönül bağı oluşur. Sanat aynı coğrafyanın insanlarını birbirine yaklaştırmakla kalmaz. Onun etkisi, çoğu zaman sınırları da aşar.
Yazara göre, insanlar arasında sevgi bağının kurulması ne ile mümkündür?
A)   Aynı topraklarda kardeşçe yaşamakla
B)   Aynı sanat yapıtlarını sevmekle
C)   Farklı, yeni yapıtlar ortaya koymakla
D)   Birbirlerine daima yardımcı olmakla

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Olasılık Cümleleri