9. Sınıf Dil ve Anlatım 1.dönem 2. yazılı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

S1) Aşk dedin bağrıma soktun bıçağı

     Akan kanım göl olmadan tükenmez

     Sevda kokan bu yaranın çiçeği

     Petek petek bal olmadan tükenmez

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?(3p)

a)ünlü düşmesi     b)ünsüz benzeşmesi      c)ulama

d)ünsüz yumuşaması       e)ünlü daralması

 

S2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?(3p)

a)Bu akşam bize yemeğe gelir misiniz?

b)Fazla geç olmadan yola çıkmalıyım.

c)Sözlerinizden bir şey anlamadım.

d)Kardeşim az sonra gelecek. 

e)Onu ben de görmüştüm.

 

S3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?(3p)

a)Herkes beni dinlesin.   b)Doktor henüz gelmedi.

c)Çantalarınızı dolaplara koyun. d)Düzenli spor yapmalısın

e)Buraya ayakkabı ile girilmez.

 

S4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?(3p)

a)Ayrılırken bize haber de vermemişti.

b)Artık günler de anlamsız geceler de.

c)Açık hava da biraz gezinirsen açılırsın.

d)Bu gürültüde uyumak da mümkün değil.

e)Sadece arabalarını değil evlerini de satmışlar.

 

S5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?(3p)

a)Bu olay 1995 yılının Mart ayında gerçekleşmişti.

b)22 Ocak 2000 Perşembe günü bir toplantıya katılacağım.

c)Eski mezunlar her yıl Eylül ayının ilk haftası toplanıyorlar.

d)30.11.2004’ te doğmuş çocukları.

e)Mevsimlerden ilkbaharı, aylardan nisanı severim ben

 

S6) Aşağıdaki cümlelerin hangisin yazım ve noktalama bakımından doğrudur?(3p)

a)Adana’dan kalkan tren sabaha karşı Urfa’ ya ulaşır mı?

b)Adana’dan kalkan tren; sabaha karşı Urfa’ya ulaşırmı?

c) Adana’dan kalkan tren sabaha karşı Urfaya ulaşır mı?

d) Adanadan kalkan tren sabaha karşı Urfa’ya ulaşır mı?

e) Adana’dan kalkan tiren sabaha karşı Urfa’ya ulaşır mı.

 

S7) Bu kitap, okuyan, dinlemesini bilen(I)yorumlayıp tartışan(II)dilini severek kullanan(III)ülkesini(IV)doğayı tanıyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren(V) bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim anlayışının ürünüdür.

Bu cümledeki numaralı yerlerin hangisine noktalama işretinin konmasına gerek yoktur?(3p)

a)I              b)II               c)III              d)IV            e)V

 

S8) İşte karşı karşıyasın O da senin gibi biri(I)Yüzünde küçük küçük yara izleri(II)Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor(III)İşte türkü söylüyor, işte sıkılıyor(IV)Belki de dertleşecek birini arıyor(V)

Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?(3p)

a)I           b)II               c)III           d)IV                 e)V

 

S9) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? (3p)

a)Çevirdik derin bir karanlığa gözlerimizi.

b)Her nefes alışta duysak yaşadığımızı.

c)Tutuşmuş bir dal için ocaktan ötesi yok.

d)Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim.

e)Eriştik sevginle ölümsüzlüğe.

 

S10)Türkçede sözcük kök veya gövdelerine önce yapım eki sonra çekim eki getirilir.

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım görülmektedir? (3p)

a)Hava kararmadan kasabaya varmalıyız.

b)Evleri şehrin en işlek caddesinin kenarındaydı.

c)Sen hiçbir yere annensiz gidemez misin?

d)Ayakkabıları eskiyince yenisini aldılar.

e)Pencereden dışarıya bakarken bir an geçmişe dalmışım.

 

S11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?(3p)

a)Görünen köy kılavuz istemez.

b)Bu sınavda kendisini ölçmek istiyordu.

c)Sıranın üstüne bir şeyler yazdı

d)Yün kazağını ılık suyla yıkadı.

e)Sıkıntı çektiği için böyle çabuk çöktü.

 

S12)”O da bu konuda konuşmak istemedi.”Cümlesindeki “konuşmak” sözcüğünün benzer anlamlılarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?(3p)

a)demek        b)açıklamak           c)söylemek        d)anlatmak      ..e)okumak

 

S13)”El elden üstündür.” Atasözünde “el” sözcüğü “güç yeterliği” anlamındadır. Aşağıda verilenlerin hangisinde “el” sözcüğü bu anlamda kullanılmıştır?(3p)

a)Bu toprakları düşmanın elinden aldık.

b)Birinci el bittiği zaman zarardaydım.

c)Bu mektubu onun eliyle gönderiyorum.

d)Bu malı da elden çıkarıp rahatladı.

e)Bunun elinden her iş gelir.

 

S14)”Zamanla nasıl değişiyor insan

         Hangi resmime baksam ben değilim.”

dizelerindeki “bakmak” kelimesinin anlamına en yakın kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?(3p)

a)Siz gidin, çocuklara ben bakarım.

b)Bu civcivlere iyi bakmazsanız ölürler.

c)Buyurun, kayıt işlerine ben bakıyorum.

d)Dolabın her yerine baktım ama göremedim.

e)Salonun en büyük penceresi ana caddeye bakıyor.

 

S15)Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “mecaz” anlam özelliği örneklenmez? (3p)

a)Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

b)Bu koltuğun yüzü iyice eskimişti.

c)Onun ne tilki adam olduğunu bilemezsin.

d)Adamın kolu uzun her yere hükmediyor.

e)Uzun bir bekleyişten sonra oğluna kavuştu.

 

S16)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?(3p)

a)Ayağında burnu aşınmış eski bir kundura vardı.

b)Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi çeviriyordu.

c)Çok uzaklardan atıldığı belli iki el silah sesi duyuldu.

d)İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.

e)Annem yorganımıza kırmızı çiçekli bir yüz geçirdi.

 

S17)”Türkçede birleşik eylemler, isim soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşan öğelerdir.”

Bu tanımın dışında kalan birleşik eylem aşağıdakilerden hangisinde vardır?(3p)

a)Bunun böyle olacağını hissetmiştim.

b)Aceleye gerek yok biraz sabret.

c)Nasıl oldu bilmem birden ortadan kayboldular.

d)Kaç gündür bu daracık yere hapsolduk.

e)Artık bastonsuz yürüyebiliyormuş.

 

S18)”Bu iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre sonra gerginliğe dönüştü.”Cümlesinde “gerginlik” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır?(3p)

a)gevşeme      ………….…b)genişleme     ………….c)bütünleşme   

d)yakınlaşma    …………….. e)yumuşama

 

 

S19)”-e, -a” eki aşağıdakilerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?(3p)

a)Bana bakma çok ucuza aldım.

b)Ben de bu olaya çok kızdım.

c)Bu soruna bir çözüm bulamadım.

d)Bu dala bir balta vurmadım.

e)Bu söze bir anlam veremedim

 

S20)İçinden çıkmalı annelerin

        Tekrarlamış bunu içinden

        Kırmızı ışıkta bekleyen kadın

        Avuçlarını ayırmış birbirinden

……..Otomobiller apartmanlar yarılmış.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?(3p)

a)ünsüz benzeşmesi               b)ünlü düşmesi             c)ulama

d)kaynaştırma                        e)ünlü türemesi

 

S21) Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(3p)

a)Gaziantep’in yemekleri genellikle bol yağlı olur.

b)Kars’dan Adana’ya kaç saatte gelinir, biliyor musunuz?

c)Simidin yarısını arkadaşına vermek istedi.

d)Vaz mı geçtiniz bizlerle ortak iş yapmaktan?

e)Zannediyorum ki yıl sonu büyük bir kar elde edeceğiz.

 

S22)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.(10p)

a)Beş duyumuzdan biri ya da birkaçı ile algılayabildiğimiz nesneleri ve kavramlara karşılayan kelimeler …………………………….. kelimelerdir.

b)……………… ekleri yeni anlamlı kelime türetirken; ……………….. ekleri  sözcüğün cümle içindeki görevini belirler.

c)Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşmasında ………………………. ağzı temel alınmıştır.

d)Dilimizde hem fiil hem isim kökü olarak kullandığımız kelimeler vardır.Bunlara ………………………………….. denir.

e)Yaşamak ne güzel! Cümlesinde dil ……………………………………………….. işlevinde kullanılmıştır.

f)Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına  …………………………………..denir.

g)İnsanların kılık kıyafetleri ……………………………………. göstergedir.

h)Türkiye oluşumu genç olması dolayısıyla etkin fay hatları üzerinde bulunmaktadır.Cümlesinde dil …………………………….işlevinde kullanılmıştır.

ı)Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.Cümlesinde ………………………. sanatı yapılmıştır.

 

S23)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(9p)

a)İyelik ekleri fiile, şahıs ekleri isme gelir. (    )

b)Türkçe sondan eklemeli dillerden olan Japoncaya benzerlik gösterir. (….)

c)Kültür ve dil milletlerarası birlikteliği sağlar..(….)

d)Sözcüğün tamamen kendi anlamı dışına çıkarak kazandığı yeni anlamına yan anlam denir. (….)

e)Sarar- sözcüğünün kökü sarı’dır. (….)

f)Bitmemiş cümlelerin sonuna üç nokta konur.(….)

g)İleti alıcının göndericiye gönderdikleridir.(….)

h)Dönüt iletişimin gerçekleştirildiği ortamdır.(….)

ı)Buzulların erimesi doğal göstergedir.(….)

S24)Aşağıdaki sözcükleri tahlil ediniz.(18p)

 

 

a)bardağını >   

 

 

 

b)oynadık >

 

 

 

c)sevgilimden >

 

 

 

d)tanıdıklarımıza >

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.