9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SORU-1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A)   Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.
B)   Kitapları, türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim.
C)   Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da geçireceğiz.
D)   Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacakmış.
E)   Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor.

SORU-2) Yaşamı kendince algılayıp  yorumlamak  yerine, önüne
           I               II      III     IV
konduğu gibi kabul eden insanlar, düşünce tembelidir.
                V
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

SORU-3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)   Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
B)   Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.
C)   Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.
D)   Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.
E)   Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

SORU-4) Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?
A)   Çıtırtıyı duyan kedi, hemen o tarafa yöneldi.
B)   Gecenin on ikisinde bile bu yol vızır vızır işler.
C)   Kapıdaki paspası bile içindeki neşeyi yansıtıyor.
D)   Bu sabah yine ceviz ağacına konan kuşların cıvıltısı ile uyandık.
E)   Bahçe kapısının gıcırtısı sessizliği bozuyordu.

SORU-5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı biçimde oluşturulmuş bir ikileme kullanılmıştır?
A)   Büyük küçük demeyip herkesi çalıştırıyorlar.
B)   Çocuğu ite kaka ancak bu seviyeye getirebildik.
C)   Senin bu ileri geri konuşmalarından hiç hoşlanmıyorum.
D)   Diz boyu karın içinde bata çıka yürüyerek kasabaya ulaştık.
E)   Bir yılı daha güle ağlaya bitirdik, demişti.

SORU-6)
I.   Hasta sabah kadar gözünü kırpmamıştı.
II.   Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.
III.   Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım.
IV.   Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi.
V.   Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?
A) I ve V   B) II ve III   C) II ve IV
   D) III ve IV   E) IV ve V

SORU-7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması dolaylı tümleç görevindedir?
A)   Giydiği elbisenin rengini salondaki herkes beğendi.
B)   Uzaklardan, çok uzaklardan bir çığlık işitildi.
C)   Dişlerini korumadığı için sık sık diş hekimine gitmesi gerekiyor.
D)   Kardeşine aldığı kalem kutusunu masasının üzerine bıraktı.
E)   Eskiden her bahçeden ayrı bir çiçek kokusu yayılırdı, bu sokağa.

SORU-8) Aşağıdakilerden hangisi yapı yönünden basit cümledir?
A)   Sokağın başındaki iki katlı, büyük evi onlar aldı.
B)   Sonunda her şeylerini satıp kente taşındılar.
C)   Bin bir güçlükle tepeyi aşıp ormana ulaştılar.
D)   Bu toprakları, babalarından kaldığı için elden çıkarmak istemiyorlardı
E)   Gece geç saatlere kadar çalıştığı zamanlar uyumakta zorluk çekiyordu.

SORU-9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması özne görevinde kullanılmamıştır?
A)   Dünyanın düzeni oyun üzerine kurulmuştur.
B)   İnsanı içine çeker yaşam savaşı.
C)   Zamanın hızı, unutturur bize kendimizi.
D)   İçimizde saklıdır başarının sırrı.
E)   Yaşam merdivenini çıkıyoruz nefes aldığımız her an.

SORU-10) Aşağıdakilerden hangisi devrik isim cümlesidir?
A)   Haydarpaşa Garı’nda nöbet bekliyor gurbet.
B)   Genç bir köylü şaşırmış, vagonu arıyor.
C)   Daha on dakika var trenin kalkmasına.
D)   Gurbet, camdan yapılmış gönülleri taşlıyor.
E)   Raylar, bir yılan gibi sağa sola dönüyor.

SORU-11) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz-fiil cümlesidir?
A)   Bütün şiirlerde söylediğim sendin.
B)   Deniz gözlerinden mi alır sonsuzluğu?
C)   Adın değil mi dökülen, hep dudaklardan?
D)   O güzel günleri unutmak mümkün mü?
E)   Vermedi kimse bana bir teselli bile.

SORU-12) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?
A)   Hiç kimseye haber vermeden, gecenin bir yarısı çıkıp gitmişti.
B)   Düğüne ne kendisi geldi, ne de çocuklarından birini gönderdi.
C)   Ne yapacağım diye düşünmekten, sabaha kadar gözüme uyku girmedi.
D)   Benim ne söyleyeceğimi sanki tahmin etmişti.
E)   Ben senin de onunla görüşmek istediğini sanıyordum.

SORU-13) Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ortaklığı olan sıralı cümledir?
A)   Gariptin, yepyeni sesin vardı.
B)   Sen güldün, rengarenk yağmurlar yağdı.
C)   Artık ne üzüntüm ne sevincim kaldı.
D)   Şarkılara özenip söylenecek mısralar var.
E)   Sen geldin, benim deli köşemde durdun.

SORU-14) “Yineleme dediğimiz anlatım kusuru aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bir kavramın Türkçesi ile yabancısının birlikte kullanılması bu tür kusurlardandır.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   Bunlar, belgesel özellikler taşıyan, birbirinden ilginç yazılardır.
B)   Bugün iş yerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerinde bulunduk.
C)   Eskiden, musiki ile uğraşan kişilere musikişinas denirdi.
D)   Dil, varlığımızın en güçlü dayanağı, kimliğimizin en anlamlı kanıtıdır.
E)   Günümüz insanının vazgeçemediği araçların başında televizyonla bilgisayar gelmektedir.

SORU-15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamca çelişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A)   Bu aşamaya gelene kadar çok çalışmış ve yorulmuş olmalısınız.
B)   Yabancı bir dil öğrenmek, her şeyden önce çaba, biraz da yetenek ister.
C)   Sizinle görüşmeyeli aşağı yukarı on yıl oluyor.
D)   Hiç kuşkusuz, bu yasaları siz de bilirsiniz.
E)   Gönderdiğimiz paketi, eminim bu güne kadar almış olmalısınız.

SORU-16)
“Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A)   “daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
B)    “bu” sözcüğü atılarak
C)    “yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
D)   “alınan” sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak
E)   “savaşta” sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak

SORU-17) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük iyelik (aitlik) eki almamıştır?
A)   Kaşa, göze kolay kanmaz yüreğim.
B)   Mecaz sevdalardan artık uzağım.
C)   Göç ettirdi sevda beni yurdumdan.
D)   Tarif etmek mümkün değil dilimle.
E)   Sildi, tek iz bırakmadı ardımdan.

SORU-18) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik isim yapılışına göre diğerlerinden farklıdır?
A)   Yediverenler başka bir güzellik katıyordu bahçeye.
B)   Araçlar cankurtarana yol veriyordu.
C)   Tozkoparan yol ayrımından girerseniz o semte çıkarsınız.
D)   Çocuklar en çok atlıkarıncayı sevdiler.
E)   Limanın önünde büyük bir dalgakıran yapıldı.

SORU-19) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?
A)   En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.
B)   Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.
C)   Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.
D)   İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.
E)   Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

SORU-20) Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?
A)   Yavaş gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
B)   Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
C)   Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
D)   Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.
E)   Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu.

SORU-21) “Yatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)   Çocuklar, bu akşam erkenden yattılar.
B)   Doludan, köyün bütün ekinleri yatmış.
C)   Kar yağınca bütün işler yattı.
D)   Fırtınadan gemi yana yatmış.
E)   Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı!

SORU-22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A)   Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.
B)   Bugün akşama kadar soru çözecektik.
C)   Oda arkadaşlarını toplantıya çağırmadın mı?
D)   Bahçedeki büyük masanın etrafında birkaç sandalye vardı.
E)   Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.

SORU-23) “tut-” fiili, aşağıdakilerin hangisinde “ destekle- koru-” anlamıyla kullanılmıştır?
A)   Göstericiler boş alanları tutmuştu.
B)   Bu makale yaklaşık üç sayfa tutar.
C)   Dostlarım beni her zaman tutmuştur.
D)   Bu konuyu aklınızda çok iyi tutun.
E)   Arabanın bu modeli çok tuttu.

SORU-24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağlama grubu vardır?
A)   Dolaptan biraz peynir ve reçel çıkardı.
B)   Mustafa o gün bizi utandırdı.
C)   Konuya çok iyi hazırlanmıştı.
D)   Pos bıyıkları hepimizi güldürüyordu.
E)   Muhtar geçe yıl bu kır kahvesini yıktırdı.

SORU-25) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?
A)   Acele hazırlanıp yola koyuldu.
B)   Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.
C)   Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
D)   Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.
E)   İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.

Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır.
Sınav süresi bir ders saatidir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARNASİZM