9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI

1-   “Fonetik sanat”, “plastik sanat” ve “ dramatik sanatlar” ne demektir?  Birer örnekle açıklayınız 
2-   Dil olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yazınız. 
3-   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
•   Edebiyat ……………… ……………..  .  ………… ………… ……………… gibi bilim dallarından yararlanır.
•   Edebî metnin konusu , en geniş anlamıyla doğa ile ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan  ………………….dır.
•   Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise ….……dir.
•   Metinler ………………………      ve    ……………….       diye ikiye ayrılır .
•   Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine ……………denir.

4-   Mermerden mutfak tezgâhı yapan usta ile mermeri heykele dönüştüren heykeltıraşın yaptıkları arasında ne fark vardır? Açıklayınız.

5-    “ KÖŞE” şiirindeki imgeleri, gösteriniz. Şair niye imgelere başvurmuş olabilir, görüşlerinizi yazınız.
 
Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
Bulutlar geldi altında durduk

Konuştun güneşi hatırlıyordum
Gariptin yepyeni bir sesin vardı
Bu ses öyle benim öyle yabancı
Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı
Dişlerin öpülen çocuk yüzleri
Güneşe açılan küçük aynalar
Sert içkiler keskin kokular dişlerin
İçinden geçilen küçük aynalar

Ve güldün rengârenk yağmurlar yağdı
İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı
Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak
Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı
   Sezai KARAKOÇ
 

6-   Yukarıdaki şiirde “sen” denilen kişi kim olabilir? Ne gibi özellikleri vardır? AÇIKLAYINIZ

7-   “ Süzme çeşmün gelmesün müjgân müjgân üstüne       Çeşm:Göz,  Müjgân:Kirpik
   Urma zahm-ı sineme peykân peykân üstüne                Zahm-ı sine: Yaralı göğüs Peykan: Ok
Yukarıdaki beyiti açıklayınız.

8-   Aşağıdaki dörtlüğü biçim açısından inceleyiniz. ( Ölçüsü, durakları, uyak düzeni, uyak ve redifleri)
Ağlama sevdiğim gene gelirim      
Güzeller içinde seni bulurum
İflah olmaz bu dert ile ölürüm
Güzeller serdarı giysin karalar

9-   Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” , yanlış ise “ Y” yazınız. (10)
•   (    )Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
•   (   ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.
•   (  )Sanat eseri biricik ve özgündür.
•   (  )Bir sözcüğün veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde, değer ve anlam kazanmasına “bağlam” denir. 
•   (   ) Dizelerde ünlü harflerle yapılan ahenge aliterasyon denir.
Not: Süre bir ders saatidir. 8. Soru 20, diğer sorular 10 puandır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz

Cevap Anahtarı
1.   Fonetik sanatlar işitsel sanatlar demektir. Örneğin müzik ve edebiyat kulağa hitap eder, sese dayalıdır. Plastik sanatlar ise görsel sanatlar demektir. Resim ve mimari gibi. Gözümüze hitap eder.            Dramatik sanatlar ise canlandırma söz konusudur. Bir çok sanat dalından yararlanabilir. Tiyatro, sinema gibi..

2.   Dil olmasaydı insanlar arası iletişim olmazdı. Böylece topluluk olarak kalınır millet olunamazdı. Sanat, uygarlık gibi kültürel gelişmeler kuşaktan kuşağa aktarılamadığından gelişemezdi. Dolayısıyla kültür olmazdı. Dil hem iletişimi sağlayan bir araç, hem de uygarlık düzeyini belirleyen önemli bir etkendir.

3.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10)
•   Edebiyat TARİH, PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ gibi bilim dallarından yararlanır.
•   Edebî metnin konusu , en geniş anlamıyla doğa ile ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan  İNSANdır.
•   Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise DİL dir.
•   Metinler, ÖĞRETİCİ METİNLER     ve    EDEBİ METİNLER        diye ikiye ayrılır .
•   Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine İMGE denir.

4.   Sanat ve zanaat farkı vardır. Mermerden mutfak tezgâhı yapan usta bunu para kazanmak için defalarca yapar. Sanatçı ise o heykeli sanat için bir kez yapar. Sanat eseri biricik ve tektir.

5.   Deli köşe, merhametin ta kendisi gözler, merhamet saçlarını ıslatan yağmur, yepyeni ses, bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı, dişlerin öpülen çocuk yüzlerin, güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler keskin kokular dişlerin, rengarenk yağmurlar, insanı ağlatan yağmurlar, yaralı ceylan kalbi gibi içli sesin… bunlar şiirdeki imgelerdir.
Bu imgeleri şair duygularını daha iyi anlatabilmek için kullanmıştır, çünkü insan duyguları sınırsız, dildeki sözcükler ise sınırlıdır.

6.   Şairin deli dolu günlerinde gelen birisidir. Sevgilisi olabilir. Sakinlik ve merhametli oluşu ilk göze çarpan özellikleridir; sesi ve aynalar gibi dişleri diğer özellikleridir.

7.   Gözlerini süzerek bana naz yapma, çünkü naz ile bakarken kirpiklerin üst üste gelince bu bakışların yaralı sineme ok üstüne ok gibi saplanıyor ve yaralarım daha da çoğalıyor.

8.   
A – Ağlama sevdiğim gene gelirim   geL- irim      “ irim” :redif
A – Güzeller içinde seni bulurum             buL-urum   “L” Yarım uyak
A – İflah olmaz bu dert ile ölürüm             öL- ürüm
B  -Güzeller serdarı giysin karalar               6+5=11 HECE ÖLÇÜSÜ
         UYAK DÜZENİ:DÜZ UYAK

9.   ( D   )Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
(  Y ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.
(  D)Sanat eseri biricik ve özgündür.
( D )Bir sözcüğün veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde, değer ve anlam kazanmasına “bağlam” denir. 
(Y   )Dizelerde ünlü harflerle yapılan ahenge aliterasyon denir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GERÇEKLİK İZLENİMİ