ADLARIN DURUM EKLERİYLE ÇEKİMİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ADLARIN DURUM EKLERİYLE ÇEKİMİ

   Adlar bir cümle içinde bir başka ad, bir eylem, bir edat ile biçim ve anlam ilişkisine girebilir. Bu ilişkiyi kurarken eksiz olabildiği gibi ek de alabilir.
   Adların eylem, edat ya da bir başka ad ile ilişki kurmasını sağlayan eklere “ad durum ekleri" denir.
   Ad durum ekleri ile çekime giren adlar cümlede nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci görevi üstlenebilir

Adin durumları ve ekleri şunlardır:

A-   GÖSTERME DURUMU : -İ
Belirtme durumu da denilir. Bu durumla çekimlenen ad cümlede belirtili nesne görevini üstlenir.

ÖRNEK:
   Satıcı paketler-i çantaya yerleştirdi.
   Evler-i iki günde temizler, yıkarız.

UYARI: Ad durum ekini iyelik eki ve yapım ekleri ile karıştırmayınız.

B-  YÖNELME DURUMU: – e
Yaklaşma durumu da denir. Bu durumda çekimlenmiş ad cümlede yönelmeli dolaylı tümleç görevini üstlenir.

ÖRNEK:
   Olayın büyüdüğünü öğrenince Ankara'y-a gittim.
   Ban-a güvenmesi gerekmez miydi?

C-   BULUNMA (KALMA) DURUMU
Bu durumla çekimlenmiş ad, eylemin gerçekleştiği yeri gösterir ve cümlede dolaylı tümleç görevini üstlenir.

ÖRNEK:
   Bahçeler-de yetiştirdiğimiz sebzeleri şehirdeki manavlara satarız.
   Resimlerini gazete-de görmüştüm

D- ÇIKMA (AYRILMA) DURUMU:
Bu durumla çekimlenen adlar eylemin çıktığı, uzaklaştığı yeri gösterir ve cümlede çıkmalı dolaylı tümleç görevini üstlenir.

ÖRNEK:
   Çocuk-tan al haberi.
   Arabasın-dan çıkınca tanıdım onu.

NOT: Bu ek cümlede tamlayan eki görevinde de kullanılabilir.(Tamlananın çoktan seçme bildirdiği durumlarda)

ÖRNEK:
   Mahallemize getirilen çadırlar-dan bazı-ları
                                        B.li Ad Tamlaması
kullanılmaz haldeydi.
   Evler-den bir kısmı anında yıkılmıştı.
B.li Ad Tamlaması
   Türk ekibindeki dağcılar-dan bazı-ları Ağrı'ya
B.li Ad Tamlaması
ilk kez çıkıyordu

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SIFATLARIN DERECELENDİRİLMESİ