AKUSTİK MİKROSKOP

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Denizaltı radarları ilk defa II. Dünya Savaşı boyunca askerî alanda kullanılmıştır. Fakat, kı­sa bir süre önce bu teknolojinin tıbbî amaçlarla kullanılmasına başlanmıştır. Bugün savaş zama­nı buluşlarından biri olan ultrason, tıbbî teşhis­lerde sıklıkla kullanılan bir araç olmuştur. Şimdi ses dalgalarının tıp laboratuvarlarında kullanıl­masını temel alan yeni bir araç keşfedilmiştir. Akustik mikroskop-orijinali Japon Optikçiler Olim-piyatı'nda karışık elektronik cihazları incelemek için çizilmiş Kaliforniya Üniversitesi ve Irvine Tıp Koleji'nde tıbbî amaçlar için denenmeye başlan­mıştır. 8×4 fut boyutlarındaki mikroskop, ülkenin sanayii dışında uygulama alanı bulan ilk âletle­rinden biridir. Mikroskop, başlangıç fokusu için alışılmış bir ışık mikroskobu içeriyor. Fakat bu­nun yanında mikroskobun kritik parçaları olan ses dalgaları yayınlayan bir transdüser, bir kom-püter terminali ve son olarak bir görüntü moni­töründen meydana gelmektedir. Bir mikroskop 1/1.000.000 m kalınlıktaki ob­jeleri, ayırdedebilmektedir. Alışılmış bir ultrasonda ise, 1/1.000.000.000 m kalınlıktaki objeler seçilebilmektedir. Bu düzelme mikroskobun fre­kansının artmasından kaynaklanmaktadır. Klinik­te kullanılan ultrason sn'de 3,5 milyon dalga salmaktadır. Akustik mikroskopta ise, bu sayı 1 milyara çıkmaktadır. Frekansın artması, dalga boyunun küçülmesine karşılık gelmekte; dalga boyunun küçülmesiyle de çok daha küçük ayrın­tılar gözlenebilir hale gelmektedir. Bu bakımdan, ışık mikroskobu ile akustik mikroskobu aynı özel­likte olmalarına rağmen (ışık mikroskobunda da dalga boyunun küçülmesi ile seçilebilen ayrıntı­lar artar), akustik mikroskop önemli bir avantaj sağlamaktadır. Şöyle ki, ışık mikroskobu altında incelenen dokular incelenmeden önce tespit edi­lirler. Bu da doku içindeki hücrelerin ölmesine neden olur. Yani, ışık mikroskobu ile ancak ölü dokular ve hücreler incelenebilmektedir. Oysa, akustik mikroskopla, ölmemiş, yaşayan hücre­ler incelenebilmektedir. Bu özellikleri dolayısıy­la akustik mikroskoplar, formasotik testlerde, araştırmacıların, hücrelerin yüksek dozda ilâç­lara karşı nasıl reaksiyon gösterdiklerini incele­melerini sağlamaktadırlar.
Bütün bu yararların yanında, ultrason gibi kü­çük dalga boylarıyla çalışan mikroskopların bir dezavantajları ise, küçük dalga boylarındaki dal­gaların vücut derinliklerine kadar ulaşamamasıdır. Bu nedenle, vücut derinliklerindeki dokuları tetkik etmek için, biyopsi veya ameliyatların ya­pılması gerekmektedir. Fakat, ileride vücut içiİnsan kanser hücresinin bu çok renkli fotoğrafı, akustik mikroskop kullanılarak elde edilmiştir. Akustik mikroskop, dokulann yapılarını göstermek için ışık dalgalan yerine, ses dalgalan kullanıl­maktadır.
ne sokulan kataterlere transdüserlerin takılmasını kapsayan değişikliklerde doktorlar, biyopsi ve­ya tetkik amacıyla yapılan tehlikeli ameliyatları yapmadan dokuları muayene edebileceklerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Edebiyatında Roman