Anadolu

31 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.

ANADOLU
Türkiye’nin Asya kıtasmda kalan bölümü, Asya kıtasının güneybatısında yer alan yarımada. Kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda S.S.C.B., doğuda İran, güney-doğuda Irak, güneyde Suriye ve Akdeniz batıda Ege denizi, kuzeybatıda Marmara denizi ile çevrilmiştir. Asya kıtasının batıya doğru en uç kısmını teşkil eder. Akdenize ulaşan dört yarımadanın (İberik 590.000 km 2, Apenin 310.000 km 2, Balkan 530.000 km 2, Anadolu 790.000 km 2) en büyüğüdür.Dünya üzerinde paraleller doğrultusunda uzanan tek yarımada Anadolu’dur. Anadolu, 35°51′ ve 42°06′ kuzey paralelleri ile 44°48′ ve 26° doğu meridyenleri arasında yer almıştır.

Anadolu adı nereden geliyor : X. yüzyılda Asya kıtasındaki topraklarını 14 idarî bölgeye ayıran Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), imparatorluğa bağlı Batı Anadolu toprakları için “Themata Anatolika” deyimini kullanmıştır.Bir idarî bölge için kullanılan Themata Anatolika zaman içinde batı kaynaklarına Anatolia olarak geçmiştir. Türkler’in bölgeye hakim olmasından sonra Anadolu ifadesi kökleşmiştir. “Ön Asya, Küçük Asya” isimleri ile de hatırlanan Anadolu, Cumhuriyetle birlikte bir coğrafî terim olarak yerleşmiştir.Anadolu yarımadasının kuzey (Kuzey Anadolu dağlan) ve güneyi (Toroslar) genç kıvrım dağlan ile kuşatılmıştır. Bu dağlar arasında yer alan İç Anadolu bölgesi bir yayla görünümündedir. Değişik iklim tip ve bölgelerinin yan yana barındığı Anadolu, büyük medeniyetlerin beşiği olmuştur Bk.Türkiye.

Anadolu Beylikleri

Anadolu Beylikleri

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DİLİN ZAMANDA SERİLİŞİ