İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)

   İlk realist romanımız olan: ARABA SEVDASI’nı yazmıştır.
   Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır.
   Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni”kavgasında yeniyi savunmuştur.
   “Sanat  sanat içindir ve kafiye kulak içindir”.  Görüşünü benimsemiştir.
   Oğlunun erken ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.
   “Her güzel şiirin konusudur”diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.
   Muallim Naci’nin Demdeme’sine karşılık ZEMZEME adlı kitabı yazmıştır.
   Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat
   Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher
   Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir.

ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)

   Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
   Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir.
   Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
   Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
   Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-yı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte )
   Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
   Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.

DÖNEMİN BAĞIMSIZLARI SAYILAN SANATÇILAR

MUALLİM NACİ (1850–1893)

   Recaizade Mahmut Ekrem’le eski- yeni kavgasında eski’yi savunmuştur.
   Batılı tarzda şiirler de yazmıştır.
   Dili ağırdır ;ancak başarılıdır.
   Eserleri: Ateşpare, Füruzan, Şerare (şiir)
                           Demdeme, Muallim (eleştiri)
                           Islahat-ı Edebiye (sözlük)

NABİZADE NAZIM (1862–1893)

   İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik’i yazmıştır.
   Realizm, natüralizm’in öncülerinden sayılır.
   İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra’yı yazmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İstiare