Arteria ovarlca

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Arteria ovarlca:             
Bu arter sağda, aorta'dan, solda ise bazan arteria rerialiş'den çücar. Arteria oyarica, genel olarak hemen hemen böbrek arterlerinin altından olmak üzere, aorta abdominalis'den çıktıktan sonra karnın arka duvarında ve psoas adalesinin önünde, periton ile örtülü olarak aşağıya iner. Arteria ilica externa'yı çaprazîadıktan sonra pelvis giriminde ligamentum infundibulo – pelvicum içine girer. Överleri besliyen kollar verdikten sonra, bir kolla ligamentum ovarii proprium içinde, arteria uterina'nın kollarından olan ramus ovaricus ile ve diğer kolu ile ruba uterina'yı takip eden ramus tubalis adlı dalı ile anastomoz yapar. Her iki anastompz, pvarhım'un hilus'unda meydana gelir ve buradan doğru ovarium içine ince damar kolları gönderirler. Bu ince damar kolları ileri derecede yılankavi kıvrımlara sahiptir. Bu damarlar geniş lumenli venalarla beraber ovarium'un medullasma süngerimsi bir manzara verir ve ince bir kapüler ağı meydana gelmiş olur. Bilhassa ovarium'un yüzünün altında ileri derecede inkişaf etmiş arteriel dallar mevcuttur. Bunlar, foliküller etrafında aşikâr bir kapiller ağı teşkil ederler.

Diğer genital organlar, arterlerini arteria haemorrhoidalis media (arteria rectalis caudalis), arteria pudendalis interna ye arteria pudendalis externa, arteria vesicalis superipr, arteria vesicalis inferiordan alırlar. Arteria pudendalis ekterna, arteria femoralisden çıkar ve mons puıbise dallar gönderir. Keza burada da, venalar ile, bilhassa pubis kavsi altında mesane venaları, vena pudendalis interna ve vena dbturatoria ile geniş ölçüde anatomozlar meydana gelir. Böylece menstruasyon esnasında hiperemi gebelik esnasında da ileri derecede varis teşekküleri zuhur eder.

Labium majus pudeındi ve labium minus pudendi; arterlerini, arteria pudendalis externa supenor ve inferior'den alırlar. Bu arterlerden çıkan ve arteria labialis anterior adını alan dallar ön commissura'yi; arteria obturatoria, labium'ların yanlarını ve arteria pudendalis interna'nm bir kolu olan arteria perinei'den çıkan arteria labialis posterior da, labium'ların arka kısımlarını kanlandırır.

Clitoris, oldukça zengin bir damar ağına sahiptir. En mühim arteri plan arteria clitoridis, menşeini arteria pudenda interna'dan alır. Daha sonra arteria clitoridis'den, arteria clitoridis profunda ve arteria dprsalis clitoridis adı ile kollar ayrıca urethra, bulbus vestibuli'yi ve kavernöz dokuyu kanlandırırlar.

Rulfous vestibuli, glandula vestibularis majör ve .hyrnen, arterlerini arteria pudenda interna'dan çıkan arteria vestibuli ve arteria cütoridis'den alırlar.

Vajina, damardan oldukça zengindir. Bu bakımdan yaralanmaları, kanama ile ölüme bile sebep olabilirler. Vajina'nın üst 1/3 yukarı kısmı arterlerini arteria uterina'nm ramus caryico – vajinalis'-iaden alır. Orta 1/3 kısmında arteria haemorrhoidalis media veya arteria pudenda interna'dan gelir . Ramus cervico -vajinalis, vajina'nın yan kenarlarından doğru aşağıya iner.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO