At

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

At, tekparmaklılann atgiller (Equidae) ailesinden memeli hayvan (Equus caballus). Atgiller ailesinin eşek ve zebrayı da içeren 7 türü birbirine yakındır ve birbirle riyle çiftleşebilirler. Bu çiftleşme sonucunda kısır melez­ler dünyaya gelir; sözgelimi dişi at (kısrak) ile erkek eşeğin çiftleştirilmesiyle, erkekleri kısır olan katır elde edilir. Atgillerin tümünde bir tek işlevsel parmak vardır. Bu orta parmak, hayvanın üstünde yürüdüğü toynakla son bulur. Dişler, otçul hayvanlara özgü yapıdadır.
Yaban atının günümüzde bir tek türü vardır: Sibirya, Moğolistan ve Çin'in batı kesimindeki yarı çöl alanlarda yaşayan Przewalski atı ya da Moğol atı (Equus prze-ıvalskii). İri kafalı küçük kulaklı, çene yapısı güçlü, siyah ya da kahverengi (ucunda daha açık renk tüyler bulunur) kısa-düz yeleli, siyah ya da kahverengi uzun tüylü bir kuyruğu olan Przevvalski atının gövdesinin rengi yazın kızılkahverengidir; burun bölümünde beyaz bir akıtma yer alır; kışın tüyleri uzar ve rengi açılır. Hayvanatbahçelerinde ve yan yabanıl ortamda kurul­muş bir koruma bölgesinde yetiştirilmekte, sayısı çoğalmaktadır.
Evcil atlar (Eguus caballus) ya da kısaca atlar, iki öbekte toplanabilir: Binicilikte ve yük taşımada kullanı­lan hafif atlar; araba çekmekte ve tanm işlerinde kulla­nılan ağır atlar. Binek atlannın en güzel cinslerinden olan Arap atlan, hızlı koşan yanş atlan yetiştirmek için başka cinslerle çiftleştirilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dil Çözümlemesinin Düzeyleri