Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
                                           
Doğru Bilginin İmkansızlığı                              
•   Sofistler: Protagoras
                      Gorgias

•   Septikler : Pyrrhan
                        Timon

Doğru Bilginin İmkanı
   
Rasyonalizm:               Emprizim:                        Pragmatizm:     Entüisyonizm:
(Bilginin kaynağı akıldır)    (Bilginin kaynağı deneydir)                 (Yararcılık)         (Bilginin kaynağı sezgi)
      
•   İlkçağ                              J. Locke         W. Janes                 H. Bergsen
    Sokrates                            Berkeley         J. Dewey               Gazalli
      Platon                           D. Hume
  Aristotales

•   Ortaçağ                                              
        Farabi          Pozitivizm:                   Kristism:          Analitik Fel.     Fenmoloji    
                            (Bilginin kaynağı olgular)   (Bilginin kaynağı hem     (Çözümleyici)      (Görüngü bilim)
•   Yeniçağ                                             akıl hemde deney)      
     Descartes         Agus Comte                                                 L. Wittgenstein     E. Husser
      Spinoza           Ernst Mach                       İ. Kont
     Lebnizm
       Hegel

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.