BİLGİ TOPLAMA YOLLARINDAN BAZILARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BİLGİ TOPLAMA YOLLARINDAN BAZILARI

 Mektuplar göndererek doğrudan doğruya ilgili okul ve kurumlardan yazılı dokümanlar isteme,
 tanıtıcıAnket,soru listesi,envanter vb. formları göndererek bilgiler toplamak,
Broşürlerden yararlanma, ilgili gazete ve dergi sayfalarını toplama,
Radyo ve televizyon programlarından yararlanma,
 Çevredeki diğer ilgili kişilerden yararlanma,
 meslekiElde edilen eğitsel ve bilgilerin paylaşılması ve yorumlanması amacı ile öğrencilerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapma,elde edilen eğitsel ve mesleki bilgiler ile ilgili derslerde bir ders konusu ya da ünitesi gibi ele alınıp öğretmen ya da sınıf öğretmenleri tarafından sınıfa anlatma,okul gazetesi,haber bültenleri ve duyuru tahtaları asma,film,teyp,bant ,resimleri ve görsel işitme araçlarından yararlanarak dinletme yada izletme,okullarda konferanslar düzenleme,geziler düzenleme bilgi toplama yollarından bazılarıdır.(Kepçeoğlu,Muharrem.:Psikolojik Danışma ve Rehberlik,Ankara,1996)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Namık Kemalin Romancılığı