Büyük Dudaklı Rahimler

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Embriyolojik gelişme bakımından erkekteki scrotunı'a tekafcül eden büyük dudaklar, ön tarafta daha kalın, arkaya doğru gittikçe incelen ve kalınlığı değişik, yağdan zengin deri kıvrımı şeklinde oluşumlardır. Uzunlukları ortalama olarak 7-8 cm. dir.Tabanında genişliği 1,5-2 cm kadardır. Böl ter ve yağ bezlerine sahip olan büyük dudakların dış yüzlerinde deri nisbeten daha sert­tir. Kahverengi, sarımtırak bir bir renge sahiptir ve pigment ihtiva eder. iç yüzeri daha parlak ve kırmızıdır. Burada epidermis ö kadar incedir ki, en hafif travmalarla epitel defektleri husule gelebilir. Fakat multiparlarda dukaların nisbeten açık kalması dolayısıyla iç yüzün bu durumu, çok defa kaybolur ve tıpkı dış yüzün karakte­rini alır. Labium majus pudendi'nin dış yüzündeki lallar, mons pu-bis'den perine bölgesine yaklaştıkça seyrekleşir. Bazen anus böl­gesine kadar uzanan ileri derecede kıllanma görülür, hatta bu kıl-lanma anus'u bir çember şeklinde sarabilir.
Labium majus pudendi'ye kabarık ve gergin şeklini, deri altında az miktarda bulunan subkutan yağ dokusu ve corpus adiposum ve­rir. Corpus adiposum'un bağ dokusundan yapılmış elastik boşluğuna ve kendi yağ karışır. dokusuna, ligamentunı rotundum'un uzantıları 
   
 Her iki labium majus, median olarak rima pildendi adını alan, bir yarığı meydana getirirler. Rima pudendı ortalama olarak 7 cm. dir. Daha uzun veya daha kısa olabilir. Bu yarığın kenarları, çocuk­larda daima ve nulliparlarda çok defa kapalıdır. Fakat multiparlar-da bu yarık, bilhassa aşağı kısmında, otururken ve yürürken açıktır. Bu durumlarda labium majus'larm iç yüzleri de, dış yüzleri gibi kuru bir halde görülür.
Büyük dudaklar önde birleşerek commissura labiorum anterior'u, arkada ise commissura labiorum posterior'u meydana getirirler. Commissura posterior, ortalama olarak anus'dan 3-4 cm. uzaktadır. Arka commissura belli belirsiz olarak perine bölgesiyle uzanır. Halbuki commissura labiorum anterior pek aşikâr olarak clitroris'i örten praeputium üzerinde birleşir. "
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.