ÇİN

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ÇİN
Dünyanın en eski "sürekli" uygarlığının M.Ö. 2200 yıllarından başlayarak Çin'de geliştiği sa­nılıyor. Bilinen en eski Çin sülâlesi M.Ö. 1750-122 yılları arasında hüküm süren Çang sülâlesi-dir. Bunu izleyen Çu sülâlesi Çin'in birçok kesi­mini yönetimi altında birleştirdiyse de, impara­torluk M.Ö. 479'da parçalanarak birçok küçük devlete ayrıldı. M.Ö. 221'de başa geçen Çin sülâlesi ülkeyi yeniden bir yönetim altında birleş­tirerek saldırılara karşı korunmak üzere büyük Çin Setti'ni yaptırdı. Daha sonra gelen Han sülâlesi (M.Ö. 206—M.S. 220) zamanında Çin en parlak çağını yaşadı, ülke bugünkü Çin 'den geniş sınırlara yayıldı. Birçok yollar, bu yollar üzerinde belirli aralıklarla hanlar, posta merkezleri yapıldı. Doğuştan soylu olmadığı halde, iş yeteneğiyle sivrilen kişiler önemli devlet işlerine atandı. Hin­distan'la, hattâ Roma ile ticaret gelişti. Çinliler hâlâ kendilerine "Han oğulları" derler.
Çin uygarlığı birbiri ardısıra başa gecen sülâleler boyunca gelişti. Bunlar Tang, Sung, Yuan ve Ming sülâleleridir. 1644 yılında, göçebe Moğallar'ın bir kolu Çin'in son sülâlesi olan Mançu sülâlesini kurdu. Bu sülâle 1911-12'de Çin cumhuriyet olana dek ülkeyi yönetti. 1948'de iktidar Komünistler'in eline geçti. Bundan sonra Çin'in eski, geleneksel kültüründe büyük değişik­likler oldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.