Cümlede Anlam Etkilikleri

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.   Aşağıda nesnel ve öznel cümleler karışık şekilde yer almaktadır. Bu cümlelerin anlamını altlarına örnekteki gibi yazınız.Yağmurun yağışını izlemek insanı rahatlatır. (Öznel anlatımlı bir cümledir.)
Karadeniz bölgesi her mevsim yağış alır.
(      )
Bu kitapta öğrenci sorunları işlenmiş.
(      )
Tiyatro eğlendirici bir sanattır.
(   )
Düzenli çalışamayan kişi başarılı olamaz.
(      …)
Şair bu şiirin ikinci dizensinde benzetme yapmış.
(…………………………………………)
Akılh insanlar herkesle iyi geçinir.
(……………….   )
2.   Aşağıdaki cümlelerin içinden tanım cümle
si olanları örnekteki gibi işaretleyiniz.
   Bir şeyin ne olduğunu anlatan cümlelere tanım cümlesi denir.
   Yorum cümlelerinde kişinin beğenisi söz konusudur.
   Harf, seslerin yazıdaki kalıplandır.
   Kitap okumak zekâyı geliştirir.
   Dilin anlamlı en küçük birliği sözcüktür.
   Duygu ve düşünceleri yargı şeklinde anlatmak için bir araya getirilen sözcük grubu cümledir.
3.   "Ekonomik kriz nedeniyle toplumsal suçlar
arttı."cümlesinde yargı bir gerekçeye dayan
dırılarak verilmiştir.
Aşağıdaki cümlelerden gerekçesiyle verilenleri belirleyiniz.
   Yağmurda ıslandığı için hasta olmuştu.
   Hava sıcaklıkları hızla düşüyor.
   Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda
                kazandırılır.
   Neredeyse yorgunluktan ölecektim.
   Düzenli çalıştığından hedeflerine ulaştı.
   Her çiçekten bal alınmaz.
   Yoğun bir şekilde kar yağınca yolar kapandı.

4. "Sınavı kazanıp iyi bir okulda okumak İstiyorsanız rehber öğretmenlerinizin uyarılarına kulak veriniz." cümlesinin anlamca ne tür bir cümle olduğunu yazınız.
5.   "Bu romanda yazar yöresel sözcükleri orijinal söyleyişleriyle kullanmış." cümlesi bir değer lendirme yargısıdır.
Aşağıdaki cümlelerden değerlendirme içerenlerin başındaki G karelere çarpı (x) koyunuz.   Bir işte başarı yakalamak plânlı olmaya bağlıdır.
   Toplumun saygın bir üyesi olmak için gayret ediniz.
   Bu masaldaki kahramanlar bu zamana kadar bildiklerimizden farklı nitelikte.
   Sanatçının yeni şiir kitabında daha çok lirik konulu şiirler yer alıyor.
   Sanatçı, korkularını eserin baş kahra-maninin ağzından okuyucuya aktarıyor.
   İyi bir kitap, kapağıyla da okuyucusunun ilgisini çeker.
   Sanatçı, yaşadığı toplumun parçası olma sorumluluğunu aklından çıkarmamalıdır.
6.   Aşağıdaki cümlelerden karşılaştırma cümlesi olanları işaretleyiniz.   En güzel renk kırmızıdır.
   Yeni eviniz de çok genişmiş..
   Ben çocukken çok yaramazmışım.
   Sizi bugün daha iyi gördüm.
   Ülkemiz her alanda gelişmiş ülkeler gibi olmalıdır.
   Müziği babam, resmi annem sever.
   Bu araba tank gibi.
   Bu zamana kadar böyle lezzetli bir yeme
   Bu halk bağrında sevgi çınarları yetiştirmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
OLASILIK-OLABİLİRLİK BİLDİREN CÜMLE