DİVAN EDEBİYATINDA DÜZYAZI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki cümleleri "doğru – yanlış (D/Y)" olarak değerlendiriniz.

Başka bir yerde bulunan bir kişiye, bir topluluğa ya da bir kuruma bir bir düşünceyi, bir dileği iletmek için yazılan metinlere mektup denir.

Kâtip Çelebi, Fezleke adı eserinde, başından geçen olayları anlatır.

Daha çok, şiirle uğraşan eski edebiyatçılarımız, mektuba fazla zaman ayırmamışlar, onu sadace bir habarleşme aracı olarak düşünmüşlerdir.

Mercimek Ahmet en önemli eseri Tazarruna-me'de felsefe, tasavvuf ve ahlak konularını işlemiştir,

jr'ul-Amel, mektuplar, Şikâyetname, dinî eser, Tazarruname. Kabusname, mektup, ilmî eser, Ci-ıiannuma" kavramlarını cüm I el erdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Kâtip Çelebi,"……………………." adlı eserinde Osmanlı devlet teşkilâtını anlatır ve bazı reformlar teklif eder.

Bir tür edebî metin olan…………………………….; aynı

2. ) zamanda duygu, düşünce ve hayallerin karşı tarafa aktarıldığı bir haberleşme aracıdır.

Fuzuli'nin "…………………….." adlı eseri edebiyatımızdaki en ünlü mektuplardan biridir.

Siyasi, askerî, fikrî, edebî sahalarda dönemlerine ışık tutan……………………., aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri, insanların psikolojilerini ve düşüncelerini de yansıtır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARNASİZM