Element ile Bileşik Arasındaki Farklar

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Element ile Bileşik Arasındaki Farklar

1)Element aynı cins atomlardan,bileşik farklı cins atomlardan oluşur.

2)Element,kendinden daha basit maddelere ayrılamaz.Bileşik,kendini oluşturan elementlere ayrılabilir. 

3)Elementleri sembollerle,bileşikleri formüllerle gösteririz.
Bileşikler,ısı ve elektrik enerjisi ile kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılabilirler.

Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına atom denir.Atomların içindeki parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Atom proton,nötron ve elektron denilen taneciklerden oluşmuştur

Proton (p)   :Atomun çekirdeğinde bulunur.(+) Elektrik yüküyle yüklüdür.
Nötron (n)  :Atomun çekirdeğinde bulunur.Yüksüzdür.
Elektron (e) :Atom çekirdeğinin etrafında belli yörüngelerde (enerji seviyelerinde)hareket eden taneciklerdir.
(-)Elektrikle yüklüdür.Elektronun kütlesi protonun kütlesinin 1/1840 ‘ı kadardır.
Bir atomdaki proton sayısına atom numarası (Z) denir.
                Proton sayısı = Atom numarası
Bir atomdaki proton sayısı ile nötron sayısının toplamına kütle numarası (A) denir.
               Proton sayısı + Nötron sayısı = Kütle numarası
İyon                       :  (+) ya da (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir.
Nötr(yüksüz)atom : Elektrik yüküne sahip olmayan atomlara denir.Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir.Proton sayısı=Elektron sayısı

•   Yüksüz (nötr) bir atom elektron verirse (+) yüklü iyon oluşur.Buna Katyon denir.
•   Yüksüz (nötr) bir atom elektron alırsa (-) yüklü iyon oluşur.Buna Anyon denir.
•   Bir atom iyon haline geldiğinde kimyasal özellikleri ve elektron sayısı değişir.
•   İyon yükü atomun sembolünün sağ üst köşesine yazılır.X+ ,Y-2 gibi.

Örnek : 11Na  atomunun elektronlarının yörüngelere dağılımı şöyledir:

  11 Na :   2e-     8e-     1e-
                  
11 Na  atomu son yörüngesindeki 1 elektronu verirse  Na+  iyonu oluşur.
► İZOTOP ATOM : Atom numaraları aynı, nötron sayıları farklı (ya da kütle numaraları farklı) olan atomlara izotop atom denir.
* İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.
• İzotop iyonlarda elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri de farklıdır.

Örnek;
Element
   Elektron
sayısı
   Nötron sayısı

K+2
   18
   21

L+3
   13
   12

M-2
   12
   13

N
   20
   22

Tabloda verilen K, L, M ve N harfleriyle gösterilen elementlerden hangileri birbirinin izotopudur. (1992 – FL)
A. L-M                 B. K-N               
C. K-M                                  D. L-N

Etiketler:

Yorumlar

  1. Anonim Eda dedi ki:

    Eyv biraderim eyv de biraz abartmıyo musunuz?

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
OTOBİYOGRAFİ