FOTOSENTEZ ETKİNLİĞİ ve ÜRETİM DEĞERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Elbetteki, bitkilerin yetiştirildiği alana düşen güneş ışınımının tümü, fotosentezle kimyasal enerjiye dünüş-türülmemektedir. Fotosentez etkinliği olarak da adlan­dırılan bu dönüşümün değeri, çoğunlukla, % 0,5 – 3 arasında değişmektedir.
Üretim değerine gelince … Bunun büyüklüğü, yıllık ortalama güneş ışınımına ve fotosentez etkinliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu değişkenlere göre, yılda bi­rim alanda enerji dönüşümüyle elde edilebilecek bit­kisel ürünün değeri belirlenebilmektedir (Şekil 1).
Bir yörede, yıllık ortalama güneş ışınımı ve üretim aianı sabit kabul edilirse, üretim değeri üzerindeki en önemli etkenin, fotosentez etkinliği olduğu söylenebi­lir. Günümüzde, fotosentez etkinliği yüksek olan bitki­lerin ıslah ya da selekte edilerek, ileri tarım teknikleriyle birlikte uygulamaya konulması, üretim değerini artır­mak yönünden, en emin yol olmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT EDEBİYATINDA MENSUR ESERLER