GELGİT

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

GELGİT
Gelgit deniz düzeyinin günde iki kez, belli aralıklarla alçalıp yükselmesi olayıdır. Gelgitin nedeni Güneş ile Ay'ın Dünya üzerindeki çekimi­dir. Ay'la Güneş okyanuslardaki suyu kendileri doğru çekmeye çalışırlar. Dünya döndükçe, su­ların yükseldiği yerler de Dünya'nın Ay'a karşı* durumuna göre değişir. Suların yükselmesine "met", alçalmasına ise "cezir" denir.
Güneş'in de gelgit olayına etkisi vardır. An­cak Güneş'in etkisi Ay'mkinden çok daha azdır, çünkü Güneş Dünya'dan çok daha uzaktadır.
Kuşları başka hayvanlarla karıştırmak ola­naksızdır, çünkü kendine özgü tüyleri, telekleri olan tek hayvan kuştur. Bilim adamları kuşların sürüngenlerden titrediğine inanıyorlar. Bunlara göre kuşların tüyleri, telekleri de sürüngenler-deki pulların gelişmesiyle oluşmuştur. Bu düşün­ceyi doğrulayan önemli kanıtlardan biri kuşla­rın bacaklarındaki pul kalıntılarıdır. Ancak, ata­ları olan sürüngenlerin soğukkanlı olmalarına karşın, kuşlar tıpkı insanlar gibi, sıcakkanlı hay­vanlardır. Hava soğuk da, sıcak da olsa, belli bir vücut sıcaklığını korurlar. Soğuk havalarda telek­lerin, tüylerinin yardımıyla ısınırlar.
Kuşun kanatlan özel biçimde gelişmiş ön ayaklardan başka bir şey değildir. Kanatların üzerinde uçmaya yarayan uzun, sağlam telek-" ler gelişmiştir. Bununla birlikte, uçmayan kuş­lar da vardır. Bunlarda kanatlar iyi gelişmemiş­tir, ya da penguende olduğu gibi, büsbütün baş­ka bir işe yararlar: Penguenler küt kalmış kanat­larını yüzmek için kullanırlar.
Kuşların öbür omurgalı hayvanların çoğu­na benzemeyen bir yanı da, dişsiz olmalarıdır. Besinlerini yakalamak ve parçalamak için gaga­larından yararlanırlar. Kuşların gagaları yedikleri besinin cinsine göre çeşitli biçimlerde gelişmiş­tir. Bunun gibi* kuşlarda ayaklar da yaşadıkları yere göre çeşitli biçimler almıştır. Örneğin ördeğin ayaklan perdelidir. Bir kuşun ayakları­na ve gagasına bakarak, hayatı üzerinde pek çok bilgi edinebiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TASAVVUF