GEMİ YAPIMI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

GEMİ YAPIMI
Modern bir geminin yapılışı son derece kar­maşık ve pahalıya mal olan bir işse de, çok za­man almaz. Gemi yapımcıları modern malze­meler ve en son yöntemleri kullanarak koca bir gemiyi şaşılacak kadar kısa zamanda tamamla­yabiliyorlar. Bazı tersanelerde montaj yöntemi kullanılmakta ve örneğin 240 m. uzunluktaki bir tanker dört ayda yapılabilmektedir.
Tersaneler genellikle ırmak ağızlarındaki koylarda kurulur ve geniş bir yeri kaplar. İçin­de çizim odaları, montaj ve iş atelyeleri, aşağı­da su düzeyine kadar inen eğimli beton kızak­lar vardır. Gemi buralarda yapılır.
Geminin teknesi, özellikle de pruvası (Önü) ve kıçı (arkası) için gerekli olan kıvrık kesimle­rin bükülmesi gereklidir. Bu iş ağır hidrolik preslerle yapılır. Presler kalın çelik tabakalarını ince bir tenekeyi büker gibi kolayca bükerler, îstenen biçime sokulup kıvrılmış olan saç levhalar bundan sonra kaynak yapılmak üzere montaj atelyesine gönderilir.
Eskiden gemi tekneleri yapılırken, yüzler­ce çelik levha birer birer perçinlenirdi. Bu yön­tem kimi durumlarda hâlâ kullanılmaktadır. Ek yerinde levhaların üst üste bindirilmesi gerekli­dir. Üst üste bindirilmiş saç levhaların kenarın­daki deliklere sıcak perçinler sokulup çekiçle dövülür. Perçinler soğuyunca kısalır ve levha­lar sıkıca birbirine eklenmiş olur. Ağır, güçlü çekiçlerle çalışan perçinciler, şaşılacak bir hız­la işlerini görürler. Kimi zaman perçinleri döğ-mek için basınçlı tabancalar da kullanılır.
Geminin teknesi genellikle önceden yapılıp hazırlanır. Bütün parçalar bir montaj atelyesin-. de teker teker biribirine eklenip kaynatılır. Tekne kısım kısım yapılıp hazırlanır.
Yapım sırasında gemiyi desteklemek için omurganın altına ağır tahta takozlar yerleşti­rilir. İki yanda çalışan tekerlekli vinçler, yapı­lıp hazırlanmış parçalan kaldırıp yerlerine yer­leştirilir. Sonra parçalar kaynakla birbirine ek­lenir. Yavaş yavaş gemi biçimini almaya başlar. Omurga, yanlar, yanyana bölmeler ve güverte saçları birbirine eklenir. Yapılmakta olan gemi bir yapı iskelesinin içindedir. Kaynakçılarla bo­yacılar bu iskelede çalışırlar.
Temel inşaat tamamlanıp tekne boyandık­tan sonra, gemi kızaktan suya indirilmeye ha­zırdır. Geminin kolayca suya indirilebilmesi için altına tahta bir kızak yapılıp yağlanır. Genellik­le geminin önce kıçı suya indirilirse de, yeteri kadar yer varsa yanlamasına suya bırakıldığı da olur.                               v
Gemi suya indirildikten sonra, geri kalan işlerin tamamlanması için donatım avlusuna çekilir. Burada motorlar, kazanlar ve bütün ge­rekli makineler yerlerine yerleştirilir, güverte-lerdeki yapı kısımları tamamlanır, kamaralar yapılıp süslenir. Birkaç ay içinde gemi deneme yolculuğuna çıkacak hale gelir. Deneme başarılı olursa, gemi ilk yolculuğuna hazırdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATININ OLUŞUMU