Gemiler ve Deniz

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Gemiler ve Deniz
Yazıtlar M.O. 3000 yıllarında eski Mısır­lılar'm ince uzun gemilerle Girit'e deniz yolcu­lukları yaptıklarını gösteriyor. Bu gemiler bir­çok kürekle yönetiliyordu. Kare biçimi bir tek de yelkenleri vardı. Rüzgâr doğru yönde eser­se, bu yelken geminin gidişini hızlandırmaya yarıyordu. Bu gemilere "kadırga" ya da "çek­tirme" denir. Kürekleri çekenler çoğu kez kö­lelerden seçilirdi.
Daha sonraları Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar bu ilk kadırgaları geliştirerek güçlü savaş gemileri yaptılar. Bu kadırgalarda iki, üç, hattâ daha çok kürek sırası vardı. Çift sıra kü­rekleri olanlara "bireme"üç sıra kürekleri olan­lara "trireme" deniyordu. Kürek-yelken işbir­liği M.S. 1000 yıllarına kadar sürdü. Bu tür sa­vaş gemilerinin en hızlılarından ve en sonuncu­larından biri de Vikingler'in ünlü uzun gemile­riydi. Bunlarda kürekler tek sıraydı. Vikingler bu gemilerle İzlanda'ya ve Yeni Dünya'ya yol­culuk yaptılar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Servet-i Fünûn Hikâyeciliği