Gıda ve Kontrolü

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

İnsan sağlığı ve hastalıklar, daima ekolojik koşul­ların etkisi altında bulunmaktadır. Gıda da, insan sağ­lığı ile ilişki halindedir ve toplumun sağlığı da yasalara göre bir devlet görevidir.
Gıda üretiminde bulunan insanların her şeyden ön­ce, topluma karşı bir sorumluluk duygusu taşımaları gerekmektedir ve bu duyguyu, yüreklerine, kafaları­na işlemelidirler. Çağımızda gıda üreticileri serbest pi­yasa koşullarında, rekabet esasına göre üretim yaparken, diğer taraftan dış pazarlara açılma zorun­luluğuna sahiptirler. Bu durumda ürettikleri mamulün kalite ve fiyatını daima göz önünde bulundurmaları ge­rekmektedir. Bunun için de üretim birimleri içerisinde oto-kontrol ünitesinin görev başında olması, çağın ge­tirdiği bir zorunluluktur. Bu oto-kontrol ünitesinde, gı­da kontrol uzmanları, hammaddeden başlayarak üretimin bütün kademelerinde, inceleyerek, denetle­yerek mamul maddenin en kaliteli şekilde ve hijyenik koşullarda üretimini sağlamalıdırlar. Bu otokontrol üni­telerinde çalışan uzmanların, ücretlerini devletten al­maları, yani devlete bağlı çalışmaları, olayın işlerliğini güvence altına alır. Bizim ülkemizde bazı modern gı­da sanayilerinde oto-kontrol üniteleri bulunmaktadır. Bu esnada tüketicilerin de kalite konusunda bilinçli ol­ması ve fiyat hareketlerine karşı örgütlenmeleri, fay­dalı mütalâa edilmektedir. Tüketici, eğer kalite konusunda bilgi sahibi olmaz ise, piyasadan kaliteli ma­lı seçemeyecektir. Oysa tüketici, kaliteli üründen an­lar ve o ürünlere rağbet gösterirse, kalitesiz üretim yapan gıda üreticileri, iş göremeyecek ve işletmeleri­ni, fabrikalarını vs. kapatmak durumunda kalacaklar­dır. Bu durum, sadece gıda sanayii için değil, diğer tüm dallar için geçerlidir. Bir de fiyat yükselmelerine karşı tüketici örgütlenirse, kaliteli malı hakettiği fiyatla alma şansına sahip olur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dil ile Söylev