Güvercingiller

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Güvercingiller, güvercinimsiler (Columbiformes) takımmdan, dünyanın hemen her yanında yaşayan 289 türü bulunan kuş ailesi (Columbidae). Boyları 15 cm-80 cm arasında değişen güvercingiller ailesi üyelerinin renkleri türden türe büyük ölçüde değişirse de, ağırba-san renkler gri ve grimsi kahverengidir: Yaklaşık 20 kadar meyve güvercinindeyse yeşil renk egemendir. Tür­lerin çoğu tekeşlidirler ve çiftleşme, üreme mevsimle­rinde çiftler halinde birlikte yaşarlar. Bütün güvercin türleri yaprak, tohum ve meyveyle beslenir, ağaç dalla­rında, ağaç kovuklarında, kayaların oyuklarında ya da yerde ince dallardan yuva yaparlar. Türlerin çoğunda dişiler 1 ya da 2 beyaz yumurta bırakır, yavrular yumur­tadan çıktıktan sonra birkaç gün, ve ana-babalarının Güvercingiller ailesi terelerine kutup bölgeleri dışında dünyanın her yanında rastlanır. Tümü güzel görünüşlü, zararsız kuşlar olmakla birlikte, evcil güvercinlerin, insanlara da bülaşabilen bazı hastalık virüslerini taşıdık­larını unutmamak gerekir.
kursaklarmdaki hücre çeperlerinden çıkan, "güvercin sütü" denilen sıvıyla beslenirler. Sonra büyüklerin yiye­ceklerinden yemeye başlar, çok azla başlanan besin mik­tarını gün geçtikçe artırırlar.
Berberistan güvercini (Streptopelia risoria) türü, yüz­lerce yıl önce güzel ötüşü için, günümüzdeki evcil ırkla­rın tümünün atası olan kaya güvercini (Columba livia) türü de haberleşmede kullanılmak amacıyla evcilleştiril-miştir. Eskiden Kuzey Amerika'da yaşayan yüz milyon­larca kuştan oluşan sürüler halinde göçeden ve gene büyük sürüler halinde çiftleşen göçebe güvercin (Ectopis-tes migratorius) türünün soyu, toplu yaşadığı için kolayca avlanmasından ötürü tükenmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ