Hymen feminus

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Hymen feminus :
Hymen, vestibulum ve vajina arasındaki hududu meydana ge­tirir, ve labium minus'larla, arasında sulcııs nympho – labialis adını alan bir çukurluk husule gelir. Hymen vasıtasıyla ostium vajinae, ileri, derecede daralır. Şayet vuîva dudakları tutulup dışarıya ve doğru çekilecek olursa hymen deliği enlüemesine yarımay şeklinde bir delik halini alır. Labium'lar kapalı veya pek az açık olduğu za­man İıymen daha ziyade kabarıkça bir teşekkül halindedir. Hymen, muhtelif şekiller gösteren elâstik bir kıvama sahip olup diyafragmayı andırır. Normal olarak mevcut olan delik, menstruasyon ka­nının ye sekresyonun akışına yol verir.  Bu takdirde hymen öne doğru balon gibi şişer ve fluktuasyon verir. Müsait bir ışık altında bakıl­dığı zaman tazyik altında incelmiş olan hymen derisinden eskimiş kanın, mavi bîr refle verişi aşikâr bir şekilde görülür .
Hymen'in vestibulum'a bakan bir ön yüzü 've vajina boşluğuna bakan bir arka yüzü vardır. Ön yüzü daha ziyade deri, arka yüzü ise mukoza karakterindedir. Hymen'in, yukarıda ifade edilmiş olan hymen imperforatus'dan başka muhtelif şekilleri vardır
Eğer hymen deliği tam ortada ve yuvarlak bir şekilde ise hvmen annularis'ten , ay şeklinde ve açıklığı genel olarak öne doğru ise^hymen semilunaris'ten (Resim : 5), hymen deliğinin ke­narları intizamsız ve girintilirğıkıntılı ise, h^gjeiLjimİEaaiııs, hymen. Bu bakımdan ilk koitus sancılıdır ve az bir kanama hu­sule gelir. Hatta bazan sert ve kaim hymen'lerde deflorasyon için ufak bir insizyon icabedebilir. Hymen deliğinin etrafı damarlardan zengin olduğu için bazı vak'alarda ilk deflorasyon koitusundan sonra şiddetli kanamalar olabilir. Bu takdirde tampon tedavisi ve hatta kanayan damarın bağlanması için sutur koymak icabeder. Diğer taraftan bazı vak'alarda ileri derecede esneme kabiliyetine sahip olabilir. Bu takdirde evvelce bir çok defalar kohabitasyon yapıldığı halde bu durum, hymen muayenesiyle anlaşılmaz. Bu durumun adli tıp bakımından ehemmiyeti büyüktür. Bu tip hymen'e sahip kızlar ancak ilk doğum esnasında hymen'in tamamen yırtü-masıyla fizyolojik olarak kadın sayılırlar. Genel olarak deflorasyon kohabitasyonunda hymen yırtılır ve ilk doğumdan sonra bu yır­tılma tamamlanmış olur. Yüzük şeklindeki hymen'lerde yırtılma esnasında, hymen birçok lobulus'lara ayrılır (lobulus hymenalis). Fakat yırtık daha ziyade median olarak arkaya doğru olur' Hymen'in pek sert ve mukavemetinin fazla olduğu vak'alarda bu arka median yırtık vaj inanın arka duvarında da birkaç santimetre devam edebilir. Umumiyetle birçok doğumlardan sonra hynren ar­tıkları, ileri ihtiyarlık yaşına kadar kalır. Bunlar caruncula hyme-nalis adını alırlar . Hymen'in artıkları simetrik olma­yabilir ve umumiyetle introitus vajina'nm arka çevresinde bulu­nurlar. Muayene esnasında da kolayca hymenal yaralanmalar husule gelebilir. Bu bakımdan genç kızlar ve çocukların muayenelerinde çok dikkatli olmak lâzımdır. Keza çocuklukta husule gelen çiçek, difteri, kızıl, v.s. gibi infeksiyonlarda genital iltihaplanmalar huşu- 
   
   

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BİR ANLATI NASIL SONA ERDİRİLİR?