KİMYANIN DALLARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KİMYANIN DALLARI
Yalnız karbon elemanının yarım milyonu aş­kın bileşimi vardır. Bundan dolayı karbon bile­şikleri ayrı bir kimya dalında toplanmıştır. Bu kimya dalına "Organik Kimya" adı verilir. Kar­bon bileşikleri canlı organizmalarda bulunduğu için bu dala "organik" denmiştir. İçinde kar­bon bulunmayan elemanlar ise "İnorganik Kim­ya" dalında toplanmıştır. Kimyanın üçüncü büyük bölümü, maddelerin yapısı ile kimyasal reaksiyonları yöneten kanunları inceler. Hem fizikten, hem kimyadan yararlandığı için, bu dala "Fiziko-Kimya" adı verilir. "Analitik Kimya" bilinmeyen bir bileşimin içindeki bileşikleri bul­makla uğraşır. Bu işleme "çözümleme" ya da "analiz" denir. İki türlü çözümleme vardır: 1) Kalitatif (nitel) çözümleme; 2) Kantitatif (nicel) çözümleme. Kalitatif çözümleme ile bir bileşimin hangi maddelerden meydana geldiği bulunur. Kantitatif çözümlemede ise bileşimde­ki bileşiklerin yüzde oranlan saptanır.
Kimyasal bir reaksiyon sırasında hem enerji meydana gelir, hem de atomlar yeni baştan dü­zenlenir. Örneğin, ateş ısı verir. Çünkü kömürün oksijenle birleşmesi sonunda ısı enerjisi açığa çıkar. Kimi vakit bu kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Isı nasıl bazı maddelerin bö­lünmesine yol açıyorsa, kimi maddelerden de bir elektrik akımı geçirerek bunları bileşenlerine ay-nştırabiliriz. Elektrik akımı uygulanınca ayrışan maddelere "elektrolit" adı verilir. Bu işleme ise "elektroliz" denir. Elektriksel kimyanın en­düstride büyük önemi vardır. Çünkü sodyum ve alüminyum gibi tepkisel elemanların açığa çı­karılmasında bu yöntemden yararlanılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.