ÖKSÜZ İLÂÇLARIN GELECEĞİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Öksüz ilâçların geliştirilmesinde 3 ana faktör ge­reklidir: Para, temel ihtiyaçlar ve insan.
Para ve temel ihtiyaçlar devlet ya da fonlar va­sıtasıyla mutlak temin edilmelidir. İnsan faktörü ola­rak da, üniversitelerdeki bilim adamları öksüz ilâç ve hastalıklar için yönlendirilip, desteklenerek teda­vi projelerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Öksüz ilâçlar ile ilgili geçmişteki deneyimler ve gelişmelere baktığımızda, gelecekte öksüz ilâç ola­rak geliştirilen ve bu amaçla kullanılması düşünü­len bir bileşiğin, ABD'de olduğu gibi bu amaca yönelik olarak kurulan kurumlardan destek görebil­mesi için, ilâcı geliştiren kişi ya da kurumların da bu konuda bazı bilgi verici araştırmaları önceden yapıp, sonuçlarını derleyerek bu kurumlara bildirmesi ök­süz ilâçların gelişimi açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda ilâca ait derlenmesi ge­rekli bilgiler şöyle sıralanabilir:
– ilâcın tasarlanan kullanımı için öne sürülen veri veya veriler,
–  İlâcı kullanacak kesimin büyüklüğü,
– İlâcın geliştirilmesi ve dağıtımı için hesaplan­mış maliyetler ve hesaplanmış satış gelirleri,
– Bileşiğin klinik veya klinik dışı kullanımı için ge­rekli öneriler,
–  Bileşiğin güvenlik ve verimliliğini sağlamaya yönelik ayrıntılı bir çalışma planı,
– Öne sürülen klinik denemeler için eğer hazır­sa protokoller.
Bütün bunlardan sonra bize göre, sayıları çok fazla olmamakla birlikte, geçmişte bazı bilim adam­larının tedavi konusundaki fikirleri eyleme dönüştü­rülmüş olsaydı, öksüz hastalığı olan milyonlarca kişinin acısını azaltmak konusunda çok şeyler yapı­labilirdi. DaHa da geç kalmadan şimdi, bu program­ların oluşturulması, birer görev olarak kabul edilip, bu konuda her kesim, üzerine düşeni olabildiğinden de fazlaca yerine getirmelidir.         

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BİYOGRAFİ (Yaşam Öyküsü)