PARAGRAFIN GİRİŞ CÜMLESİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

GİRİŞ CÜMLESİ:
1.    Düşünce yazılarında genellikle konunun ortaya konulduğu cümledir.
2.    Bağımsız bir yargı cümlesidir, kendisinden önce bir cümle varmış izlenimi uyandırmaz.
3.    Cümlenin içinde kendisinden önce bir cümle varmış izlenimi veren işaret zamirleri, işaret sıfatları ve özellikle cümle başı bağlaçları bulunmaz.
4.    Tümdengelim yöntemiyle oluşturulmuş paragraflarda ana düşünceyi belirtir.

ÖRNEK:
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bir paragrafın
başlangıç cümlesi olabilir?
A)   Aradaki organik bütünlük, okura sağlam bir yapıtla karşı karşıya olduğunu düşündürür,
B)   Giderek, kendilerini eleştirmekte çok aşırı gittiklerini düşünmeye başlıyoruz.
C)   Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olduysa da sorunları bir türlü sona ermedi.
D)   Yayıncılık, Türkiye gibi okuyucu sayısı az ülkelerde ise çekici bir yatırım alanı değildir.
E)   Ahmet Muhip Dranas, beni şiir yazmaya özendiren birkaç ozandan biridir.
CEVAP : "E" SEÇENEĞİDİR.

ÖRNEK:
…Bu özelliği taşıyan bilim adamı benimsemediği, doğru bulmadığı bir düşünceyi çürütme gereğini duydu mu, iş önce onu derinlemesine incelemekle başlar. O düşüncenin, kendince benimsenmesi olanaksız görünen yanlarını ortaya koyar. Ama onu hiçbir zaman hor görmez. Bugünün yanlışından yarının gerçeğini selamlar.
Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi eklenirse, parça en uygun biçimde tamamlanmış olur?
A)   Bilimde öne sürülen her doğru, yanlışlığı henüz kanıtlanmamış olan doğrudur.
B)   Sanatçı da bilim adamı gibi, gerçeğe ulaşmak için çaba gösterir.
C)   Biiimadamı, gözlem ve deney yöntemiyle elde ettiği bulgulardan yola çıkar.
D)   Bilim adamı, çalıştığı alanda başka bilim adamlarınca oluşturulan birikime yabancı kalamaz.
E)   Gerçek bilim adamının ilk özelliği, düşünceye saygılı olmasıdır.
CEVAP : "E" SEÇENEĞİDİR.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Soyut Anlatım