Pelvis Bağ Dokusu

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Pelvis Bağ Dokusu

Pelvis bağ dokusu, adale liflerini çevreliyen veya adale lifleri arasında bulunan doku olup, pelvis periton'u ile pelvis tabanı adaleleri arasında bulunur ve sadece cervix'i değil, aynı zamanda mesane ve rectum'u çevreliyerek bu organları adeta pelvis duvarına tesbit eder .Bilhassa cervix uterinin etrafında sağda ve solda pelvis duvarına doğru simetrik olarak seyrederler. Aynı uzantılar arkada secrum'a ve önde de mesanenin her iki yanından symphyse'e doğru iki taraflı uzanırlar. Öndeki kısmına pars anterior, pelvis yan duvarlarına doğru uzanan kısmına pars media ve nihayet arkada secrum'a doğru uzanan ve aralarında rectum'u serbest bırakan kısmına da pars pos-terior denir. Hepsi kuvvetli düz adale liflerinden meydana gelmişlerdir ve bol vena ağına sahiptirler. Pars media'lar her iki yanlarda ureterleri, uterus'un arter ve venlerini, sinir ve lenf yollarını da içine alırlar. Pelvis bağ dokusunun bu kalınlaşmış uzantıları arasında spatium paravesicale, spatium recto – cervicale, spatium vesico – vajinale, spatium recto – vajinale diye adlandırılan ve gevşek
hücrelerden ibaret dokularla dolu boşluklar zuhur eder. Bu boşlukları dolduran gevşek bağ dokusu, bulunduğu yere göre isim alır.

Pelvis bağ dokusunun öne, yanlara ye arkaya doğru uzantıları, uterus'un yerinde tutunmasını temin eden en mühim destek cihazı olup retinaculum uteri (E. MARTİN) adını alır. Böylece uterus'u, en ideal bir şekilde pelvis'in çevresine elastikî bir fiksasyon durumunda bağlıyan bir doku meydana gelmiş olur. Retinalculum uteri'-nin bilhassa cervix'den yan pelvis duvarına doğru uznanan ve pelvis duvarı yakınlarında yayılarak dağıldıktan sonra pelvis duvarına geniş olarak tutunan kısmı en kuvvetli en sağlam parçası olup liga-mentunı cardinale (MACKENRODT) adı verilir. Böylece cervix her iki tarafta, pelvis yan duvarlarına sıkıca tutunmuş olur. Önde mesaneye doğru uznanan retinaculum uteri lifleri, burada kuvvetli bir kol olarak ligamıentum vesico – uteriııum adını alır. Arkada ise decturn'u iki yanda saran kuvvetli lifleri, ligamentum sacro – uteriuınIarı meydana getirir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Servet-i Fünun Romanın Olay