PROSTAT KANSERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Londra'da doktorlar, prostat şikâyetlerini ameliyatsız tedavi etme denemelerine başladılar. Te­davi, prostatın mikrodalgalarla ısıtılmasına dayanıyor. Çalışmanın başkanı olan Doktor Graham Watson 'a göre, eğer bu denemeler metodun doğruluğunu kanıtlarsa, prostat problemlerinin te­davisinde yeni bir çığır açılacaktır. Bu tedavi ilk kez 8 yıl önce, israil'in Peta Tigva kentindeki iki doktor tarafından, ameliyat edi­lemeyen prostat kanserli bir hastaya uygulandı. Daha sonraları uygulanagelen tedavi yöntemleri­ne pek cevap veremeyen, ağrılı ve kronik bakterisiz prostat iltihaplarında (abacterial prostatitis), ayrıca orta ve ileri yaşlarda sıklıkla görülen ve id­rar yapmayı zorlaştıran, selim prostat büyümele­rinde, bu tedavi yöntemi başarıyla uygulandı. Selim prostat büyümeleri, mesane iltihabına ve böbreğin zarar görmesine neden olabilmektedir. Prostat büyümesinin idrar yolunu tıkamasına kar­şı, bugüne kadar uygulanan tedavi, prostatekto-mi idi. Bu operasyonda genellikle üretradan girilerek prostatın büyük bir kısmı alınır. Yeni te­davi metodunda ise, son bar sağa (rektuma) yer­leştirilen bir mikrodalga kaynağı, prostatı bir saat kadar ısıtır. Bu tedavide, herhangi bir yan tesir ol­madığı gibi hastanın hastaneye yatmasına da ge­rek yoktur. Prostatektomi olan hastalarda sıklıkla kısırlık şi­kâyetleri görülmektedir. Bunun da sebebi or-gasm(tatmin) anında semenin mesaneye kaçmasıdır. Yeni metotta ise, böyle bir şikâyet gö­rülmemiştir.
Watson, ayrıca prostatektomide belli semp­tomların iyileşme olasılığının, sadece üçte iki oldu­ğunu, prostatın genelde yeniden büyüdüğünü ve 10 yıl içinde yeni bir ameliyat gerektirebildiğini önemle vurguluyor. Amerika'da 60 yaşın üstündeki erkeklerin % 30 kadarı prostatektomi olmakta, ingiltere'ye baktığımızda bu oran % 10. Bu ise yılda 50.000 hasta ve 100 milyon dolar demektir, ingiltere'de bu oranın düşük olmasının nedeni, prostatektomi olacak hastaların çokluğundan dolayı, çoğunun ameliyat sırası gelmeden ölmesidir. Bundan dolayı ameliyata alternatif olabilecek üvenli ve etkili bir yönteme çok büyük bir ihtiyaç vardır.
Prostatermer olarak bilinen araç prostatı 42°C'a kadar ısıtırken, soğutma sistemi, prostat çevresindeki bağırsak duvarını 30°C'da tutar. Prostatik üretraya yer­leştirilen bir kateter de prostattaki ısıyı ölçer. Bir IBM kompüter, olayı kontrol eder.
VVatson, bu tedavinin, selim prostat büyümelerin­de laser ve soğutma (freezing) tedavilerine göre da­ha ümit verici olduğuna inanıyor. Bu tedavide, hastaneye yatmaya gerek olmaması ve kısırlık tehli­kesinin bulunmamasının yanısıra esas avantaj, doku­ya hiç zarar verilmemesi ve yan etkilerinin olmamasıdır. İngiltere'de bu tedavi, yayınlanan bazı tıbbî yayın­larda reddedilmese de, yeni metoda hâlâ şüpheyle ba­kan yazılar da çıkmaktadır. Buna rağmen şu ana kadar israil'de 850 kadar hastaya, bu metot uygulanmıştır. Bu hastalardan sadece birkaçında hiçbir iyileşme gö­rülmemiş, diğerlerinde ise en azından ameliyata ihti­yaç kalmayacak şekilde belli derecelerde iyileşme görülmüştür. Buna benzer denemeler ingiltere, Batı Almanya, İtalya, ispanya ve Fransa'da başladı. Amerika'da ise yeni yeni başlıyor. Denemeler, enstitülerin bu yöntem hakkında aynı fikirde olmayışlarından dolayı gecikmiş­tir. Bazı araştırmacılar, prostatı üretradan girerek ısıt­mayı denemekteler. Ancak şu ana kadar başarılı olamadılar; çünkü, bu yöntem üretraya oldukça za­rar vermekte. Zervedio ve Zeib bu sorunu, âlete bir soğutucu ekleyerek çözmeyi başardılar. Son haliyle de, oldukça da büyük olduğu için rektumdan kulla­nılmaya başladı.Watson, bu metodun ameliyatın yerini tamamıyla alacağına inanmadığını, yalnız tedavide önemli bir yeri olacağını söylüyor. Bazı prostat kanserlerine karşı kemoterapi ile bir­likte yeni bir tedavi şekli de düşünülüyor.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
MORFO-SENTAKS