SİNEMATOGRAF

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SİNEMATOGRAF
Sinematograf, sinemanın doğmasına yol açan ve televizyonu geniş ölçüde etkileyen önem­li bir çağdaş gelişmedir. XIX. yüzyıl sonlarında, pozlar hareketlerin kaydedilemeyeceği kadar uzun zamanda çekilebiliyordu. Derken, ışığa daha duyarlı filimler yapıldı, objektif kapağının hızı arttırıldı. Böylece insan gözünün göremeye­ceği kadar hızlı hareketlerin fotoğrafını çekme olanağı doğdu. Örneğin 1872'de çekilen seri ha­linde fotoğraflar, sanatçılar arasında süregelen bir tartışmayı çözümledi. Çünkü bu fotoğraflar atm dörtnala koşarken dört ayağını da ayrı ayrı hareket ettirdiğini kanıtlıyordu. Hareket eden bir cismin birbiri ardısıra birçok resmi çekilip bu resimler hızla ve birbiri ardısıra gösterilince, cis­min hareket eder gibi göründüğü çok geçmeden anlaşıldı. 1889'da ilk rulo filim yapıldıktan son­ra, Edison bu etkiyi doğuran bir projektör, yani sinema makinesi icat etti. O tarihten sonra da sinematografi hızla gelişti. Birbiri ardısıra yüz­lerce fotoğraf çekebilen özel kameralar yapıldı. Bu arada Edison'un sinema makinesi de geliş­tirildi; fotoğrafların beyaz bir ekran üzerinde gösterilmesi sağlandı. Her fotoğraf değiştikçe
kısa bir duraklama oluyor, sonra sıra öbür fotoğ­rafa geliyordu. Sonuçta ise son derece gerçekçi bir görüntü elde ediliyordu. Bu makine 1920'ler-de yeniden geliştirilerek filme ses kaydı eklendi. Kısa bir süre sonra da renkli filim yapıldı.
Bugün profesyonel sinemacılıkta 35 ya da 70 milimetre eninde filimler kullanılıyor. Saniye­de çekilen fotoğraf sayısı ise 24'tür. Kimi profes­yonel sinemacılarla ilerlemiş amatörler ise 16 milimetre eninde filim kullanmayı yeğ tutuyor­lar. Kendi filimlerini kendileri yapan amatör si­nemacılar ise 8 mm.'lik daha ufak filimleri kulla­nıyorlar.
Modern donatımlar sayesinde bugün sani­yede bir milyonu aşkın fotoğraf çekebilen sine­ma makineleri kullanılmaktadır. Örneğin bir patlamanın, ya da hızla yer alan başka bir olayın fotoğrafı bu hızla çekilip sonradan normal hız olan saniyede 24 ya da 16 fotoğraf düzeniyle gös­terilirse, saniyenin pek küçük bir parçası içinde meydana gelmiş olan olaylar, ekranda dakikalar­ca sürebilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinde Tema