SİYASAL PARTİLER

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SİYASAL PARTİLER
Siyasal partiler az-çok aym görüşleri pay­laşan insanların kurduğu topluluklardır. Türkiye' de ve Batı Avrupa ülkelerinde uygulanan nispi se­çim sistemi çok partili bir rejimin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. İngiltere'de iki partili bir sis­tem vardır. Bîr parti hükümeti, öbürü muhalefeti oluşturur. Siyasal partiler açısından nispi siste­min de, çoğunluk sisteminin de birtakım sakın­caları vardır. Örneğin, nispi seçim sisteminde genellikle hiçbir parti hükümeti kurabilecek ço­ğunluğu sağlayamaz, bu yüzden koalisyon hükü­metlerinin kurulması yoluna gidilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DURULUK