Tâceddînoğulları

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Tâceddînoğulları   
 
 

      Sâhilde bugünkü Bafra ve Ordu arasında, güneyde ise Niksar'a kadar olan saha üzerinde kurulmuş bir Türk beyliğidir. Bu beylik Emîr Tâceddîn tarafından kurulmuş olup (1348), merkezi Niksar idi.

      Tâceddîn Bey başlanğıçta Amasya emîrine tâbi olmuştu. Kadı Burhâneddîn'e karşı ülkesini başarı ile korudu. Trabzon Rûm İmparatoru III. Aleksios hudutları boyunca kuvvetlenen Türk beylikleri karşısında devletinin devamını sağlamak için iki yüzlü bir siyaset takip etmekteydi. O, bu beylikler ile dost geçinmeye, öte yandan da onları birbirine düşürmeğe çalışıyordu.

      Tâceddîn, imparatorun kızı ile 1381 yılında evlendi. Bu da kendisini o devrede nüfuz sahibi bir emîr olduğunu gösteriyor.Tâceddîn Bey'in ölümünden (1387) sonra, bu beyliğin işlerine Kadı Burhâneddîn'in müdahale ettiği görülür.

      Bu beylikten Mahmûd Bey, Osmanlıların hizmetine girmişti (1398). Ankara Savaşı'ndan (1402) sonra, Hüsâmeddîn Hasan Bey, Timur'un himâyesinde hükümet sürdü. Fakat Hasan Bey daha sonra Osmanlıların Amasya Beyi'nin ülkesini zabtetmek istediğini anlamış ve hâkim olduğu yerleri teslimden başka çare görememişti (1428). Bu suretle Tâceddînoğulları Beyliği sona erdi.

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ANLATIMIN OLUŞUMU