TİCARET

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TİCARET
Çağdaş dünyada, giderek gelişen bankacılı­ğın ve yatırımların yamsıra, ticaret alanında da büyük gelişmeler olmuştur. Eskiden alım-satım işlerinin çoğu komşu ülkeler arasında olurdu. Uzak ülkelerden gelen mallar sayıca pek az ol­duğu gibi, çok da pahalıydı. Bugün ise günlük hayatta kullandığımız nice sıradan eşyanın kim-bilir kaç bin kilometre uzaktaki ülkelerden gel­miş olduğunu düşünmeyiz bile. Bugün her ülke belli mallan dış ülkelerden ithal eder. Bu ithal mallarının bedelini ödeyebilmek için, her ülke kendi mallarını dış üikelere ihraç etmek zorun­dadır.
Çoğu ülkeler dışarıdan gelen mallardan bir "Gümrük" vergisi alırlar. Gümrük ülkeye yalnız oldukça yüklü bir gelir sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yabancı bir malın benzeri yerli mal­dan çok daha pahalıya mal olduğunu da kanıtlar. Böylece yerli yapımcılık korunmuş olur. Çünkü yerli malı yapan yapımcılar gümrük vergisi öde­mek zorunda değildir. Dolayısıyla mallan daha ucuza mal olur. îthal vergileri aynı zamanda dev­letin dış ülkelerden mal getirtmek için yaptığı harcamaları da düzenlemesini sağlar; ithalât değerinin ihracat değerinden yüksek olmamasını sağlaması bakımından, kimi vakit büyük önem taşır.   

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)