TRANSMİSYON (İletim)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TRANSMİSYON (İletim)
Tuhaftır ama, radyo dalgaları ancak düz çizgiler halinde yol alabilir. Okyanus aşırı radyo haberleşmesi sağlanabilmektedir; çünkü radyo dalgaları iyonosfer aracılığıyla Dünya'nın eğimi çevresinde sekebilir. İyonosfer atmosferin üst ke­siminde, elektrik yüklü (iyonize) gazlardan mey­dana gelmiş bir tabakadır. Gazlar Güneş'ten gelen ışımayla iyonlaşmıştır. Ancak TV taşımayan rad­yo dalgaları bu yoldan yansıyabilir. Bugün Dün­ya çevresinde yörüngeye oturmuş telekomüni­kasyon yapay uyduları bütün ülkelere TV prog­ramları taşıyan kısa dalga sinyaller iletmektedir.
Kısa dalgalar aynı zamanda yerde, büyük kentler arasında TV programlarını ve binlerce telefon konuşmasını taşımakta da kullanılır. Kulelerin tepesindeki çanak biçimi antenler sin­yalleri tepeden tepeye iletir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DOLAYLI ANLATIMLI CÜMLE