TÜRK EDEBİYATI DERSİ 12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
              I.Metin
Biz Şark’a ve Garp’a birbirinden ayrı iki kaynağımız gibi bakabiliriz.Her ikisi de bizde ve geniş bir şekilde vardır; yani realitelerimizin içindedirler.Fakat onların mevcudiyeti kendi başlarına bir değer olamaz ve sadece böyle olması bizi kendi hayatımızda, kendimiz için kendimize mahsus bir hayatı,geniş ve şümullü bir terkibi yaratmaya davet eder.İçimizdeki kaynaşma karşılaşmanın verimli olması için bu hayatı, bu terkibi doğurması şarttır.Bu da asıl üçüncü kaynağa” memleketin realitesi”ne varmakla mümkündür.(A.H. TANPINAR/YAŞADIĞIM GİBİ / ASIL KAYNAK)
II. Metin
Memleketin halini ışık ve karanlıkla izah eden bu makalede İstanbul,bir güneş olarak tasvir ediliyordu.Bu güneşin tek başına Anadolu’yu kurtarmasını beklemek boş hayaldi.Şu halde o, yurdun bir köşesinde kendi kendini paralayadursun,biz gençler üçer beşer içerilere yayılmalı, bir güneşe muhtaç olmadan yaşayacak ve çevrelerini aydınlatacak küçük küçük ışık kaynakları yaratmalıydık.Bizim için kurtuluş ancak bu yıldızların parlamasıyla başlayacaktı.(R. NURİ GÜNTEKİN/ANADOLU NOTLARI)
III. Metin
O günden sonra, Anadolu konuşulduğu zaman,bu küçük arabacıyı anarım.Onun yanık,esmer yüzünde siyah,parlak gözlerinde, destani kahramanlığımızın izlerini bulur,azametli mazimizin gururunu duyardım.(P. SAFA/ ANADOLU’DA BİR GECE)
IV.Metin
FERHAT BEY—Biz bu ruhu tanımıyoruz.Anadolu nasıl duyar,nasıl sever,nasıl yanar,nasıl coşar, nasıl parlar,nasıl patlar,nasıl yatışır,nasıl susar,nasıl düşünür,nasıl gider,nasıl dönmez,nasıl ölür biliyor muyuz?(N. F. Kısakürek /TOHUM)
SORU -1.Yukarıda Cumhuriyet dönemi edebiyatımızdan makale, gezi yazısı,tiyatro ve hikaye türünde metinlerden alıntılar verilmiştir.Bunlardan ve kendi birikimlerinizden hareketle Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın oluşumunda etkili olan karakteristik özellikleri yazınız.(30)
SORU-2.Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcük veya sözcükleri yazınız(2×10)
Cumhuriyet döneminde …………………………….,………………………………….ve……………
……………gibi şairler aruzla şiir yazmaya devam etmiştir.
Sezgicilik ve ……………………………. Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarımızı da etkileyen iki felsefi akımdır.
Tanzimat aydın ve sanatçısı ………………………………….’nin yazmış olduğu ………………………………………….  edebiyatımızda ilk makale örneği kabul edilir.
Öğretici metinlerde sıkça tekrar edilen,metnin anlamını en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere  ……. ………denir.
Peyami Safa edebiyatımızda……………………….romanlarıyla tanınmakla birlikte     ……………..takma adıyla polisiye romanlar da yazmıştır.
Edebiyatımızda gezi yazısının ilk örneği ……………………. ………. ‘nin 17.yy’da yazdığı 10 ciltlik ………………… ‘dir.
SORU-3.Aşağıdaki yargıları doğru /yanlış(D/Y)olarak belirleyiniz(2×10)
Makale ispata dayalı bir düşünce yazısıdır(   )
Gezi yazılarında kavramlardan çok terimlere yer verilir(   )
Nurullah Ataç denemeleriyle tanınan bir yazarımızdır(   )
 Falih Rıfkı Atay gezi yazılarıyla tanınmış bir yazarımızdır(   )
 Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimini oluşturan değer ve özellikler bütününe milli kimlik denir(   )
Öğretici metinlerde daha çok betimleyici anlatım kullanılır(   )
Hatıra türünde yazar nesnel bir tutum içerisindedir(   )
Deneme türünün kurucusu Fransız yazar Montaigne’dir(   )
Deneme yazarının derin ve geniş bir bilgi birikimine sahip olması beklenir(    )
Deneme türü yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmasıyla sohbet türünden ayrılır(    )
SORU-4.Yukarıda verilen metinlerde motif olabilecek sözcük veya cümleyi belirleyerek bu metinlerden ortak bir anafikir çıkarınız.(10)
SORU-5.Metinlerden beş terim, beş kavram, beş günlük hayata ait söz bularak bunları metnin türüyle ilişkilendiriniz.(20)

Açıklama:Süre bir ders saatidir.Bosluk doldurma ve D/Y leri soru üzerine yapınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Üslup Cümleleri