TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
Soru-1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D),yanlış ise(Y)yazınız.(10)
Sanat eserinin öncelikli amacı doğruyu ve faydalı olanı ortaya koymaktır.(   )
Sanat eseri bilgilendici ve nesnel olmalıdır.(   )
Edebiyat metinlerinde duyguların tek bir ifade şekli vardır.(   )
Edebi metinleri her okuyan aynı anlamı çıkarır.(    )
Aynı sözcükler kullanılarak farklı anlamlar içeren edebi metinler oluşturulabilir.(    )
Bilimsel metinlerde terimler, felsefi metinlerde kavramlar,edebi metinlerde imgeler ön plandadır.(   )
Metni meydana getiren parçalar arasındaki anlam ilişkisine bağdaşıklık denir.(   )
Edebiyat gerçekliği kurmaca bir gerçekliktir.(   )
Sanat ya da güzellik alanında söz konusu değerleri ele alan bilime estetik denir.(   )
Aynı dönemde eser veren sanatçıların zihniyeti de aynıdır.(   )
2.Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.(10)
Zihniyet bir dönemdeki;…………………,………………..,…………………..,……………………,…….
………..ve…………………hayatın duygu anlayış ve zevk bütünüdür.
Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde anlam ve değer kazanmasına…………………denir.
Edebi metin sözcüğün………………ve………………anlamına dayalı iken bilimsel metin sözcüğün
………….anlamına dayalıdır.
Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan bir tiyatro eseri…………………. biliminden faydalanır.
I.Metin
Zigana Geçidi, hatırıma,iki ulaşılmaz yerin kavuştuğu nokta olmasından dolayı olsa gerek,iki sevgilinin kavuştuğu yeri getirir.Gökyüzüne bakmak için başımı kaldırdığımda yeşilin bin bir
tonuyla süslenmiş dağ yamaçlarıyla ,beyaz bir laleyi andıran dağ doruklarıyla karşı karşıya geliyorum.
II.Metin
Zigana Geçidi,önemli geçit noktalarından biridir.Geçide giderken yol üstünde çay fabrikaları bulunur.Dağlar ormanlarla kaplıdır.Zigana Dağları’nda yer alan geçit Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlar.
3 Yukarıdaki iki metinden hareketle sanat metinleriyle öğretici metinleri karşılaştırınız.(20)
4.Edebi metinlerin kaç temel ifade şekli vardır.Yazınız.(10)
5.Edebi metindeki gerçeklik ile bilimsel metindeki gerçekliği karşılaştırınız.(20)
                 GAZEL                                                                                GARİBİM
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı                              Ne bir güzel var avutacak gönlümü           
Felekler yandı ahımdan muradım şem’i yanmaz mı                          Bu şehirde
                                                       Fuzuli                                          Ne de bir tanıdık çehre;
                                                                                                           Bir tren sesi duymaya göreyim
                                                                                                           İki gözüm iki çeşme
                                                                                                                            O.Veli Kanık
6.Şiirlerden dönemlerinin zihniyetini yansıtan söz ve söz gruplarını bularak zihniyet bakımından karşılaştırınız.(20)
7.Dil ve kültür ilişkisini açıklayınız.(10)                                                                                                                               

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
V. PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU