TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMASI SINAV SORULARı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMASI SINAV SORULARIDIR.

SORULAR
A
1-Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
   Habîbüm fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Mana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

fasl-ı gül: Gül mevsimi, ilk bahar./ ta‘n eylemek: Ayıplamak
görgeç: Görünce/ruhsâr: Yanak/ Habîbüm: sevgilim./ zâil etmek: Sona erdirmek,

Yukarıdaki şiirin:
1-Konusunu……………………
2-ölçüsünü …………………….
3-kafiye şemasını  (kafiye şeması şiirin üstünde gösterilecektir.)
4- Nazım birimini ve nazım şeklini …………………/…………………
5-redifini………………………..
6-kafiyesini…………………….
7-edebi sanatlarını  gösteriniz.(25p)

2. Aşağıdaki şiirlerin hangi geleneğe ait olduklarını belirleyerek bu şiirlerin nazım şekillerini yazınız..(10p)

Nereden nereye sevmişim onu                          1-      Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Ateşi koymuyor yakıyor beni                                    Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
Aşık Emrah sever böyle bir canı                         
Sevmesem incinir, sevsem incinir   
                                                                     
                                                                            38-      Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
                                                                                       Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

   

3-Aşağıdaki mısralardaki imgelerin altını çizip bunların niçin imge olduklarını söyleyiniz.(5p)
    “Bir avuç ışıktı incecik yüzü
      Gözleri geceler gibi derindi.

4-          Elleri var özgürlüğün                                             Edebi sanatlar
             Gözleri,ayakları,
             Silmek için kanlı teri
             Bakmak için yarınlara
             Eşitliğe doğru giden
             Ben kafes gibiyim,
             sen sarmaşık gibisin.
Yukarıdaki şiirdeki edebi sanatları gösteriniz.(15p)

5-         Köpükten omuzları                               rediflerini:
            Birbirine dayanmış
            Yüksek mağrur başları
            Akşam rengiyle yanmış.                      Kafiyelerini:
gösteriniz.(10p)

6-Aşağıdaki boşlukları anlamlı bir şekilde doldurunuz.(10p)
    “Herkesçe bilinen bir olayı veya sözü şiirde anlatmaya………………………. Sanatı denir.
    “Ölçü,kafiye gibi unsurların olmadığı şiire…………………………………denir.
    “Koşma ile semai arasındaki en önemli fark………………………………………….
    “Şarkı …………………………………..geleneğiyle yazılır.
    “Modern şiirde genellikle …………………sözcükler vardır.

7- Şiir gerçekliği ile günlük hayatımızdaki dili ve gerçekliği karşılaştırınız.(10p)

8-Aşağıdaki cümleleri doğruluk-yanlışlık açısından değerlendiriniz.(5p)
(   ) İki tane dörder mısralık üç tane ikişer mısralık betlerden oluşan nazım şekline sone denir.
(   ) Güzelleme koşma nazım şeklinin bir türüdür.

9-Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.(10p)
Manzum:
mahlas:
girizgah:
hüsn-ü talil:
cinas:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BİR ANLATIYA NASIL BAŞLANIR?